Kocham was. Nigdy was nie opuszczę


Matka Zbawienia: Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez Niego, albo nie

fałszywa doktrynado duchowieństwamodlitwa za bliźnichmiłość bliźniegomodlitwa o rozeznanieBibliamodlitwa za niewierzącychmiłość do Bogaprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwywezwanie do wierności Jezusowipycha oślepiawybiórcze czytanie Biblii
2015-01-07 16:30

Moje drogie dzieci, powinnyście przygotować się na Plany mojego Syna, by odkupić was wszystkich w Jego Oczach. Przybliża się Jego Czas na interwencję, by obudzić w was ducha.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dzieci zagubione w świecie, które przecięły wszystkie więzi z moim Synem, choć wykarmiono je Prawdą. Wkrótce będą mieli wątpliwości co do Jego Istnienia i powinniście modlić się, aby ludzka pycha nie stanęła między nimi a Bożym Miłosierdziem. Powinniście się modlić szczególnie za te dusze, które zdradziły mojego Syna na tak wiele sposobów, aby otrzymały odwagę, by uniżyć się przed Nim i błagać o zmiłowanie.

Prawda, drogie dzieci, dana ludzkości dzięki objawieniu mojego Ojca Przedwiecznego, przez Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa jest rozrywana. Nie przyjmujcie jakiejkolwiek formy doktryny, która nie zachowuje Prawdy jako całości. Nigdy nie można mówić, że część Prawdy jest ważna, a następnie odrzucać jej resztę. Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez Niego, albo nie. Czas nie ma znaczenia. To, co człowiek otrzymał tysiące lat temu przez Słowo Boże, nie zmieniło się ani też nie może się zmienić. Wszystko, co pochodzi od Boga, musi pozostać w stanie nienaruszonym, bez względu na to, jak to jest trudne. Pozostanie wiernym Bożemu Nauczaniu wymaga wielkiej siły, wytrzymałości i niewzruszonej determinacji.

Miłość jest sposobem na to, abyście mogli pozostać wiernymi mojemu Synowi, ale ta miłość ma być bezwarunkowa. Nigdy nie może być ona skalana miłością własną, ponieważ to nie oddaje Bogu chwały. Jeśli naprawdę miłujecie Boga pozostaniecie wierni Słowu. Jeśli mówicie, że jesteście uczniami mojego Syna, Jezusa Chrystusa, powinniście przestrzegać Jego Nauczania bez żadnych warunków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak On was miłuje - bez żadnych warunków. Nie możecie powiedzieć, że kochacie Boga, jeśli nie miłujecie się wzajemnie. Nie możecie iść w Jego Ślady, jeśli nie odpuścicie tym, którzy przeciw wam zawinili.

Dopiero wtedy, gdy będziecie przestrzegali Prawa Boga, wejdziecie do Jego Chwalebnego Królestwa.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia