Jesteście Jego drogimi stworzeniami i On kocha was wszystkich pomimo waszych grzechów.


Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość

moc modlitwyBoża Karataktyka szatanaJezus Zbawicielemdlaczego następują karyból Zbawicielażycie w Nowym Rajuwezwanie do modlitwyobietnica Rajusiła szatanaJezus jedyną drogą do zbawieniacierpliwość i miłość dla prześladowcówEucharystia podtrzymuje życie na ziemi
2015-01-06 19:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek odwraca się ode Mnie, płaczę w wielkim smutku, ale Ja Jestem cierpliwy i wyrozumiały. Jeśli odrzuca on Moje Słowo i nie okazuje miłości innym, którym by okazywał, gdyby poszedł w Moje Ślady, to sprawia Mi to wielki ból. Mimo to, Ja Jestem cierpliwy w nadziei, że on do Mnie wróci. Dopiero wtedy, gdy człowiek kradnie Mi dusze i prowadzi je do wiecznej ciemności, wszelka pomsta jest Moja i wymierzę mu wysoką karę. Ta kara może być w postaci cierpienia, które szczęśliwie może go uratować, gdy przyjmie on swój los z pokorą.

Moje Miłosierdzie jest bezgraniczne, ale jeśli jestem bezczeszczony przez akty wielkiego okrucieństwa popełniane na dzieciach Bożych, to należy się obawiać Mojego Gniewu. Wiedzcie, że ukarzę Moich wrogów, ale jest to dla ich własnego dobra i dla zbawienia wszystkich, z którymi się stykają. Czy jest jakaś granica, poza którą już się nie posuną ci dumni, aroganccy i ci nieświadomi, w okazywaniu pogardy wobec Mnie, Mojego Słowa i wobec Mojego Planu Zbawienia? Odpowiedź brzmi: ich niegodziwość jest niewyczerpalna.

Nigdy wcześniej nie było wśród ludzi takiego braku miłości jak teraz. Żadna dusza żyjąca w świecie nie jest odporna na wpływ szatana. Ci, którzy błędnie przypuszczają, że pozostają w Mojej Łasce, ale traktują innych surowo, poczują ciężar Mojej Ręki. Moja Cierpliwość zmniejsza się; Moje Serce staje się ciężkie, a Moje Pragnienie, aby uratować tych, którzy próbują zniszczyć innych, wyczerpuje się.

Przebiegłość złego ducha jest poza możliwością waszego zrozumienia. On przekona nawet tych z najsilniejszą wiarą, żeby Mnie obrażali przez grzech ciężki, a tych z małą wiarą, by upadali jeszcze niżej, aż do głębin rozpaczy. Nikt nie jest bezpieczny od szatana i jeśli nie będziecie się modlili o Moje Miłosierdzie, nie będziecie przynosili Mi swoich osobistych ofiar, to niszczenie dusz będzie się zwiększać.

Mimo, że tracę teraz miliony ludzi, to jednak niewielu chrześcijan rozumie potrzebę modlitwy. Sama modlitwa będzie niszczyć wpływ diabła, więc proszę was, abyście więcej czasu spędzali na modlitwie, by osłabić uścisk w jakim trzyma on rodzaj ludzki.

Bez Mojej Interwencji dużo więcej milionów dusz zostałoby utraconych. Bez Mojego Miłosierdzia wielu idących drogą przeznaczenia do wiecznej ciemności nigdy nie zobaczyłoby Mojego Oblicza. Bez Mojej Obecności w Eucharystii nie byłoby życia - zarówno życia ciała jak i duszy. Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość, ale dzięki Mnie śmierć nie będzie już obecna w nowym świecie, który nastanie. Ponieważ pokonałem śmierć przez Moje Zmartwychwstanie, wy także ją pokonacie. Śmierć nie będzie istniała w Moim Nowym Królestwie na ziemi. Ciało i dusza będą żyjącą jednością - Darem, którego nie można odrzucić.

Nigdy nie zapominajcie o Mojej Obietnicy - ci wszyscy, którzy są ze Mną i we Mnie będą mieli życie wieczne.

Wasz Jezus