Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika.


Dla Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia

wojnymoc modlitwytaktyka szatanaKoronka do Miłosierdzia Bożegodo niewierzących w te Orędziamodlitwa do Ducha Świętegoopętaniedo wrogów tej Misjimodlitwa za opętanych
2011-07-05 14:30

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem, ponieważ sprawia Mi przyjemność powiedzenie tobie, że ci, których wiara wzmocniła się przez te Orędzia, mogą być pewni, iż codzienne odmawianie przez nich Koronki do Bożego Miłosierdzia ratuje dusze. Moje dzieci nie mogą nigdy zapominać, że modlitwy, kiedy są odmawiane szczerze i z serca, zawsze będą wysłuchane. Zawsze słucham modlitw i spełniam wszystkie szczególne intencje zgodne z Moją Świętą Wolą.

Dzieci, proszę, kontynuujcie swoje modlitwy, ponieważ pomogą one złagodzić okres Wielkiej Kary. Mój Ojciec jest już gotowy przejąć Swoje święte Królestwo i rozpocząć Swoje Panowanie raz jeszcze, kiedy powstanie Nowy Raj na ziemi. Zło na świecie nie było nigdy tak zaciekłe jak teraz. Ze względu na duże zaludnienie świata i przez działania złego wszędzie toczą się wojny. Nienawiść człowieka do człowieka jest wyraźnie widoczna. Gdy ta nienawiść objawia się jako polityczna chciwość lub jako kontrola jednych państw przez drugie, jest zawsze taka sama. Szatan ma wielu wyznawców. Oni, jego wyznawcy, w wielu przypadkach nie zdają sobie sprawy, jak on wpływa na nich przez ich uczynki w każdym czasie i każdego dnia.

Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć liczbę demonów obecnych w takich ludziach, byliby załamani. Posiadły one wiele Moich dzieci, a jedynym widzialnym znakiem tego są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wyznawcy, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.

Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy raz dziennie, najlepiej o godzinie trzeciej po południu.

Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam, módlcie się do Ducha Świętego i proście o Dar rozeznania, zanim odrzucicie Moje święte Słowo. Wy, którzy znieważacie Moją wizjonerkę i odbiorców tych Orędzi, musicie zadać sobie to pytanie. Jeżeli jak wierzycie, te Orędzia są pod wpływem szatana, to dlaczego prosiłby on was o modlitwę, o szukanie przebaczenia, o przyjmowanie Najświętszej Eucharystii? Wówczas będziecie wiedzieli, że jest to niemożliwe.

Początkowo zwodziciel będzie wpływał na Moich wiernych, by zachęcić ich do zaprzeczania Mojemu Słowu, ponieważ on wie, że to właśnie zaprzeczenie przez nich Mojemu najświętszemu Słowu Miłości będzie bolało Mnie najbardziej. Odrzućcie teraz szatana i jego złe ścieżki. Zwróćcie się do Mnie. Błagam was, nie pozwólcie mu wpływać na was w ten sposób. Wasze modlitwy są teraz potrzebne, by ratować Moje biedne dzieci, które nie przeżyją Ostrzeżenia.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus