Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


‪Grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Boża Karamasoneriapychaarogancjainne proroctwabałwochwalstwozmiany w obrzędach Mszy Świętejdlaczego następują kary
2015-01-03 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Bóg przekazywał światu Prawdę poprzez proroków, był to Akt Miłosierdzia z Jego strony. Tak wielu zapomniało o Bogu, uwielbiając fałszywych bogów - którzy pochodzą od hierarchii szatana - że zaczęli wierzyć, iż są nie do pokonania. Gdyby nie interwencja Boga, wielu ludzi poniosłoby straszną karę.

To, co Bóg od początku mówił prorokom, stało się. Ostrzeżenia, jakie dawał On ludzkości doprowadziły do tego, że ci którzy ich posłuchali, zostali zbawieni, podczas gdy ci, którzy je zignorowali zostali odrzuceni. Wszystko, co zostało przepowiedziane nadejdzie, a ci, którzy sprzeciwiają się Bogu w Jego próbach niesienia pokoju i zbawienia Jego dzieciom, będą musieli zapłacić za swój bunt. Z powodu przekręcania Prawdy i ignorowania Słowa Bożego, ludzie nadal będą odwracali się od Świętego Słowa Bożego. Konsekwencją ich zejścia do ciemności będą kary nałożone przez Boga Najwyższego.

Mój Ojciec Przedwieczny odczuwa ból, gdy widzi jak człowiek nisko upadł dążąc do wszystkiego, co sprawia mu przyjemność. Ale dzień, kiedy zakończy się Święta Ofiara i godzina, gdy oszuści zbezczeszczą Mój Ołtarz, będzie ostatnim cierniem, który wbiją oni w Mój Bok. W wyznaczonym czasie, grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana i rozpadnie się. Biada temu, kto będzie uczestniczył w tym świętokradztwie, gdyż zostanie on odcięty od wszelkiej ulgi i jak kamień wpadnie w przepaść. Nikt nie obroni człowieka, który bezcześci Mój Ołtarz, a gdy już Ręka Boga opadnie jak ciężki topór, oni zrozumieją Prawdę.

Wielu może odpaść od Boga, ale w przeważającej części wielu nadal będzie wołało do Niego, szukając pocieszenia w Jego Ramionach. Będzie jednak istniał rdzeń - zgraja bestii - których wygląd zewnętrzny będzie ukrywał zło, tkwiące wewnątrz i którzy będą nakłaniać, zjednywać i przyciągać do siebie dusze, których zatwardziałe serca uczynią z nich doskonałe kohorty w spisku mającym na celu zbezczeszczenie Mojego Ciała. Jest to grupa przepowiedziana dawno temu, która będzie próbowała zniszczyć ludzkość. Choć ich moc będzie ograniczona, jednak może się ona wydawać wielka. Mój Ojciec dopuści tak duży sprzeciw wobec Mnie, swojego Jednorodzonego Syna tylko na pewien czas.

Ci o dobrych sercach zjednoczą się i przyjdą do Mnie. Z powodu grzechu pychy i arogancji, wytworzy się wśród ludzi największy podział i jeśli nie odrzucą oni swoich słabości, przyjęcie Mojego Miłosierdzia będzie dla nich niemożliwe.

Prawda musi być podtrzymywana, bo jeśli przyjmiecie wszystko z wyjątkiem Prawdy - Słowa Bożego - w końcu pozostaniecie z niczym.

Wasz Jezus