Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


‪Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim nowa religia będzie ostatecznie utworzona‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

modlitwa o siłęfałszywa doktrynado duchowieństwaupadek Kościołajedna światowa religiapolitykawezwanie do modlitwywierność prawdziezdrada Jezusawezwanie do wierności Jezusowizmiany w Kościelepróby wiarytak zwana nowa ewangelizacjaantychryst na czele jednej światowej religii
2015-01-03 17:05

Moje drogie dzieci, oblicze Kościoła Mojego Syna na ziemi zmieni się nie do poznania i zostanie on zastąpiony przez taki, który nie będzie należał do mojego Syna. Będzie następowała w nim zmiana po zmianie, kiedy Nauczanie mojego Syna będzie wywracane do góry nogami i zastępowane fałszywymi świeckimi doktrynami.

Nie ma miejsca na nic innego niż Słowo Boże w każdym Kościele, który mówi o sobie, że idzie śladami Jezusa Chrystusa. Lecz przyjdzie czas, kiedy Kościół Mojego Syna stanie się częścią ruchu politycznego na wielką skalę i będzie on wtedy wskazywał drogę we wszystkich sprawach, które dotyczą świata, tylko nie będzie już wierny Słowu, tak jak zostało ono podane przez Boga. Wszystkie te rzeczy się wydarzą, jak przepowiedziano, gdyż mój Ojciec Przedwieczny pozwoli, aby Jego wrogowie pochłonęli Ciało Jego Jednorodzonego Syna - ale tylko przez ograniczony okres czasu. On zezwala na te próby, aby sprawdzić siłę wiary tych, którzy znają Prawdę i tych, którzy pozostają wierni Jego Kościołowi; jak również tych, którzy Go odrzucą wybierając naukę ciemności.

Upłynie jakiś czas zanim wszystkie te zmiany nadejdą, ale ziarno zostało już zasiane. Wszystkie religie zjednoczą się w jedną, która następnie połączy się z rządami tworząc nową jedność świata i będą jej nadawali kierunek, póki nie przyjdzie człowiek grzechu, by objąć swoje miejsce. Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim nowa religia będzie ostatecznie utworzona i będzie głosiła wszystko, co z pozoru będzie wyglądało tak, jakby było dobre dla wszystkich.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się drogie dzieci o siłę, by znieść ból, który będzie z tego wynikał. Mój Syn, Jezus Chrystus, płacze łzami wielkiego smutku z powodu sposobu, w jaki ma On być zdradzony i nad duszami, które po drodze zostaną dla Niego utracone. Od Jego wiernych, wyświęconych sług będzie zależało takie sterowanie okrętem, żeby utrzymać kurs Jego Prawdziwego Kościoła, gdy żegluje on na niepewnych i burzliwych wodach. Ale, proszę, bądźcie pewni, że każda pomocna łaska zostanie przyznana tym, którzy pozostaną wierni Zbawicielowi i Odkupicielowi świata w tych bolesnych i trudnych czasach.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia