Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia

miłość bliźniegopokonanie złaApostołowieostatnie dni szatanaDar Ducha Świętegowylanie Ducha Świętego
2014-12-26 14:00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas się przybliża i wkrótce zanikną cierpienia, nieszczęścia i ból spowodowany przez grzech.

W międzyczasie Moja Miłość podtrzyma świat i każdemu złemu postępowaniu i złym czynom popełnianym przez Moich wrogów, położę kres u jego źródła. Miłość którą zaszczepię w sercach dobrych dusz, wygra walkę ze złem. Ta miłość zachwyci wszystkich, którzy się z nią zetkną, a Ogień Ducha Świętego wypełni dusze wszystkich, którzy będą pobłogosławieni Miłością Boga.

To wylanie Ducha Świętego, a podobnego nie było od czasu, kiedy Moi Apostołowie zostali nim pobłogosławieni w dniu Pięćdziesiątnicy, obudzi ludzkość. Bardzo niewielu pozostanie nieporuszonych przez Moc Ducha Świętego i będą oni wobec niego bezsilni.

To dlatego, że Bóg kocha swoje dzieci, zsyła ludzkości ten wspaniały Dar. Dusze staną się czystsze, a grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia.

Zignorowanie Miłości, która będzie wspólna dla obdarzonych Mocą Ducha Pocieszyciela, będzie niemożliwe i z tego powodu moc szatana zostanie osłabiona, a uścisk w którym trzyma on świat będzie się rozluźniał, aż w końcu szatan spadnie z powrotem w otchłań.

Cieszcie się, Moi ukochani wyznawcy, ponieważ z powodu Mocy Mojej Miłości uratuję świat i tych wszystkich, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie.

Idźcie w Mojej Miłości. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Bóg was miłuje.

Wasz Jezus