Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham.


Sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy

przygotowanie na prześladowaniarola cierpieniafałszywa doktrynado duchowieństwaDuch Świętyupadek Kościołaprześladowanie chrześcijaństwaherezjawyrzuty sumieniapróby wiarysumienie
2014-12-13 00:15

Moja szczerze umiłowana córko, sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy. Co odczuwa sumienie i w co wierzy odbija się w jego duszy. Oznacza to, że jeśli twoje sumienie ostrzega cię przed czymś, o czym wiesz w swoim sercu, że jest złe w oczach Boga, to musisz go słuchać.

Jeśli twoje sumienie prowadzi cię do obrony Słowa Bożego, kiedy jest ci ono przedstawiane jako zło, to musisz zareagować na to tak jak wiesz, że musisz. Gdy akceptujesz zło, kiedy sumienie wskazuje ci inaczej, to nie jesteś wierny Słowu Bożemu. Jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, to musisz pozwolić sumieniu, aby Cię poprowadziło. W duszy chrześcijańskiej, która jest pobłogosławiona darem Ducha Świętego, sumienie będzie w pełni świadome podstępów diabła we wszystkich jego formach.

Jeśli odrzucasz swoje sumienie, odrzucasz Boga. Odrzucając Boga, odrzucasz własne dziedzictwo. Nigdy nie usprawiedliwiaj przyjmowania czegokolwiek o czym wiesz, że nie pochodzi ode Mnie, ponieważ jeśli sumienie nakazuje ci jedną drogę, a ty wybierasz przeciwny kierunek, wówczas nie podejmujesz Mojego Kielicha. Co mam na myśli mówiąc Mój Kielich? Kiedy jesteś chrześcijaninem zawsze będziesz napotykał Moich wrogów. Ci, którzy nie pochodzą ode Mnie, pogardzają chrześcijanami. Może się tak zdarzać, że nie będziecie cierpieli z powodu jakichkolwiek uprzedzeń, ale zawsze przyjdzie taka chwila, kiedy będziecie postawieni przed wyzwaniem w Moje Imię. Kiedy ten dzień nadejdzie, czy opuścicie Mnie przez odrzucenie Mojego Świętego Słowa?

Jak silna jest wasza wiara i wasza miłość do Mnie? Dopiero w obliczu wielkiego nieszczęścia będziecie wiedzieli jak daleko jesteście gotowi się posunąć, by odmówić przyjęcia jako złe tego, co jest dobre. Ci, którzy będą na tyle silni, by odmówić przyjęcia czegokolwiek, co zaprzecza dogmatowi, zapisanemu w Biblii, wezmą Mój Kielich. Ten Kielich przedstawia Moją Krew i Kielich, który ją zawiera. Ten Kielich oznacza cierpienie, które nieuchronnie przychodzi kiedy z wielkim zaufaniem maszerujecie, by zachować Słowo Boże.

Jeśli Bóg ustanowił swoje Prawa jako fakt, przez swoje Słowo zawarte w Biblii, to nigdy nie wolno wam zaakceptować niczego innego, co jest z nimi sprzeczne. Odrzucenie dogmatu w Moje Imię to wyparcie się Mnie. Nadejdzie dzień, kiedy na ziemi Mój Kościół odrzuci dogmat, który jest wyryty w kamieniu, w zamian za doktrynę ciemności. Jeśli przyjmiecie to oszustwo, chociaż sumienie powie wam inaczej, to będziecie winni herezji. Gdy to zrobicie, już nie będziecie mogli nazywać siebie chrześcijanami ani Moimi uczniami, gdyż wyprę się was, jeśli to uczynicie.

Wasz Jezus