Każdego dnia szukam tych, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia.


Matka Zbawienia: Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę przez wszystkie wieki

o tej MisjiMatka Zbawieniainne proroctwaBóg Ojciec StworzycielMaryja Opiekunkążycie Maryiprzed Powtórnym Przyjściemostatnie objawienia Maryjne
2014-12-09 17:00

Moje drogie dziecko, jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga i przychodzę wyjawić wam cel mojej misji na ziemi.

Jestem służebnicą Pańską i zostałam powołana przez mojego Ojca Niebiańskiego, by urodzić Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Tak, jak zostałam wezwana do wypełnienia Jego Najświętszej Woli, poprzez urodzenie Jego Jednorodzonego Syna, który został wysłany, aby dać życie wieczne wszystkim Jego dzieciom, nadano mi rolę Jego wysłanniczki przez wszystkie wieki. Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę, abym odsłoniła tajemnice Jego Niebiańskiego Królestwa i w każdym czasie przychodzę w Jego Święte Imię, by przekazywać ważne orędzia dla świata. Nie przychodziłam na mocy swojego własnego prawa, ponieważ nigdy bym nie otrzymała takiej władzy. Przybywałam w Imieniu Boga, jako Jego wierna służebnica dla chwały Boga, aby On mógł wzywać dusze do swojego Bożego Miłosierdzia. Teraz powracam w tej ostatniej misji zbawiania dusz, usankcjonowanej przez Przenajświętszą Trójcę.

Odegrałam ważną rolę w przyjściu Mesjasza po raz pierwszy i przychodzę wreszcie jako Jego święta wysłanniczka w tych czasach końca, zanim Mój Syn, objawi się w swoim Powtórnym Przyjściu.

Przez wszystkie wieki, kiedy się objawiałam dawane były światu znaki. W wielu przypadkach ujawniłam istotne proroctwa poprzez dar wewnętrznego słyszenia, ale w niektórych przypadkach w ogóle nic nie zostało powiedziane. W to miejsce dawany był znak, a pobłogosławieni rozeznaniem pojmowali co Bóg chciał, aby Jego dzieci wiedziały. To właśnie z powodu swojej wielkiej hojności ustanowił On boskie interwencje, gdyż Jego jedynym pragnieniem jest zbawiać dusze.

Mój Ojciec Przedwieczny, Który stworzył wszystkie rzeczy z niczego, interweniuje tylko wtedy, gdy pragnie uratować swoje dzieci od oszustw, które są zasiewane w ich sercach. Wtedy, gdy zły duch dokonuje spustoszenia, Bóg zawsze wkracza, aby otworzyć serca swoich dzieci na Wielką Miłość, jaką ma On dla każdego z nich. Przyjmijcie tę misję, drogie dzieci, z wdzięcznością i dziękujcie Bogu za Jego Wielkie Miłosierdzie bez którego wiele dusz byłoby utraconych.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia