Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego niezwykłej rodziny i każdy z nich jest kochany przez Niego z nieprzemijającą żarliwością.


Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży

Jezu ufam TobiePowtórne PrzyjścieJa Jestemprośba o przebaczenieDzień Ostatnimodlitwa dodatkowaDar Zbawieniamodlitwa o przebaczenieradośćprzygotowanie do Dnia Ostatniegoprawda może wywołać strach i nienawiść
2014-12-04 22:55

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas na Moje Powtórne Przyjście, będzie słyszany potężny dźwięk jak huk grzmotu i niebiosa się otworzą, jak gdyby została podniesiona wielka kurtyna. Pojawię się w ogromnym białym świetle, jaśniejszym niż słońce i wiele osób będzie oślepionych tym Wspaniałym Światłem, które będzie Mnie otaczało. Im czystsze dusze, tym wyraźniej będą widziały i rozradują się, gdy zobaczą Moje Oblicze.

Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży. Wtedy nastąpi wielka cisza i rozlegnie się Mój Głos, gdy oznajmię, że to Ja, Jezus Chrystus. Ci, których zawołam, bardzo się rozradują - to ci, którzy zostali pobłogosławieni Moim Miłosierdziem. Ale pośród miłości i radości będzie również wielki smutek i trwoga. Ci, którzy nie posiadają niczego oprócz nienawiści do Mnie padną na kolana, jęcząc z bólu i rzucając się na wszystkie strony w gniewie i strachu na Mój widok.

Ci, którzy tego Dnia wyciągną do Mnie ręce i będą Mnie błagali, bym ich wziął w swoje Miłosierne Ramiona, zostaną zbawieni. Wyjdę naprzeciw niewiele znaczącym, zagubionym, a także tym, którzy będą zbyt słabi na to, by Mnie poszukać. Muszą oni jedynie wyszeptać te słowa "Jezu przebacz mi moje grzechy", a Ja porwę ich natychmiast do Mojego Wspaniałego Królestwa.

Wy wszyscy, którzy obawiacie się tego Wielkiego Dnia Mojego Powtórnego Przyjścia, wiedzcie, że jeśli Mnie kochacie, to ten Dzień przyniesie wam największą radość. Jeśli Mnie nie znacie i zobaczycie Mnie tego Dnia, przyjdziecie do Mnie i otworzycie ramiona, by Mnie powitać. Tylko ci, którzy Mnie nienawidzą, odrzucą Moją Miłosierną Dłoń. Proszę, abyście Mi zaufali, abym mógł przynieść wam pokój, gdyż nigdy nie jest Moim zamiarem wzbudzać w was lęk, ponieważ Ja Jestem Bogiem nieskończonej Miłości. Wy, którzy przyjmujecie Mój Wielki Dar Życia Wiecznego, wcale nie macie się czego obawiać, bo będę was prowadził tą drogą, aż do tego Wielkiego Dnia.

Moje Słowa mogą być trudne; Prawda może być bardzo trudna do przyjęcia; ale taki jest stan świata, spowodowany brzydotą grzechu, że gdybym was nie ostrzegł przed tym Dniem, nie bylibyście przygotowani. To właśnie z powodu szatana, ból grzechu powoduje niezgodę, smutek i cierpienie na świecie, ale już niedługo doprowadzę wszelki grzech do końca.

Wasz Jezus