Ateistom to mówię. Kocham was bez względu na to, jak Mnie obrażacie.


Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca

modlitwa za bliźnichniewola grzechubałwochwalstwowezwanie do modlitwyBóg i Jego dziecido letnich w wierzezanik wiary
2014-12-02 23:10

Moja szczerze umiłowana córko, pomimo dni ciemności, które was czekają, gdy świat będzie oczyszczany z grzechu i kiedy Ja zostanę odrzucony, jako już pozbawiony znaczenia, Ja nadal Jestem Bogiem Wielkiego Miłosierdzia.

Przypominam, że wybaczam łatwo i kocham wszystkich, każdą częścią Mojej Istoty, choć wielu dręczy Mnie swoją obojętnością i nienawiścią do Mnie. Przyjmuję fakt, że Ja nie Jestem kochany tak, jak niegdyś i że wiara Mojego ludu stała się zimna, gdyż to zostało przepowiedziane. Moim Obowiązkiem jest teraz uwolnić człowieka z niewoli narzuconej mu przez szatana poprzez kuszenie. Dopóki człowiek nie uwierzy w szatana - największej plagi, jaka spotkała ludzkość - nie zaakceptuje Mojej Boskości, Mojej Miłości czy Mojego Istnienia.

Wam wszystkim, którzy Mnie znacie, trudno jest pozostawać w stanie łaski. Pomyślcie, jak bardzo zagubione są te dusze, które w ogóle nie zważają na Mnie; te, które dobrze wiedzą, Kim Ja Jestem, lecz które w ogóle nie poświęcają Mi swojego czasu; chodzi o te dusze, które otrzymały Sakramenty i Prawdę, ale które zrzekły się swego prawa do Mojego Królestwa. Wielu z nich ubóstwia fałszywych bogów i prawie codziennie udowadniają swoje dążenie do rzeczy, które nie pochodzą ode Mnie. Nikt z tych ludzi Mnie nie kocha, lecz Ja ich kocham i zawsze będę kochał, ponieważ są częścią Mojego Ciała.

Następnie są te dusze, które nie są Mi wierne, które Mnie zdradzają i które są gotowe uwierzyć w nowe objawienia, które podważają Moją Boskość. Oni też pozwolili, by ich miłość do Mnie osłabła, ale Ja kocham ich tak samo, jak kocham tych, którzy kochają Mnie z całego serca. Nigdy się nie poddam szukając miejsca w ich sercach, szukając chwili, w której mogliby Mi odpowiedzieć lub kiedy w końcu może przyjmą Moje Wielkie Miłosierdzie.

Człowiek jest uczyniony na Obraz Boży. Jak każdy rodzic, Bóg widzi siebie w swojej własności i to przynosi Mu wielką radość. Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca. Dobro jest w każdym i właśnie ta dobroć udowadnia wam, że Bóg jest obecny. Cieszcie się, gdy jesteście świadkami dobroci, miłości, cierpliwości i wielkich dzieł miłosierdzia, gdyż możecie być pewni, że obecność Boga działa w duszach, które wykazują te cechy. To właśnie dobroć w sercach grzeszników jest tym, co pokona zło. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ Ja Jestem wszechmiłosierny, a Moje Miłosierdzie jest wszechogarniające. Nigdy nie odrzucę nikogo, kto będzie do Mnie wołał. Ja tylko pragnę przynieść im Moją Miłość, Mój Pokój i Moje Chwalebne Królestwo.

Módlcie się, Moi drodzy wyznawcy, abym mógł rozpalić miłość w sercach tych, którzy odpadli ode Mnie. Będę walczył do samego końca, tak bym mógł zebrać wszystkie dzieci Boże, a zwłaszcza Moich wrogów i przynieść im wieczne zbawienie.

Wasz Jezus