Zawsze będę was kochał, bo za was oddałem Moje Ciało, kiedy pozwoliłem im, aby Mnie ukrzyżowali.


Matka Zbawienia: Pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym

modlitwa o pomocdo nie znających sensu życiado cierpiącychmodlitwy Krucjatyprośba o pomocpomoc Pana Jezusanadziejado nieszczęśliwychpocieszenie
2014-11-19 14:47

Moje dziecko, pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym, a zwłaszcza tym, którzy cierpią na straszne choroby.

Przynoszę wam wielkie Błogosławieństwa od mojego umiłowanego Syna, który pragnie dotrzeć do tych, którzy cierpią w ten sposób. On pomoże wam, którzy jesteście zniszczeni przez cierpienia fizyczne, napełniając was swoją Świętą Obecnością. On was prosi, abyście zwrócili się do Niego w godzinie potrzeby i błagali Go, aby przyniósł wam pokój i spokój.

Proszę, poproście mojego Syna, aby wziął was w swoje Ramiona i uchronił was przed waszym bólem. Poproście Go, aby zabrał wasze cierpienie na swoje Ramiona i On wam pomoże. Mój Syn będzie interweniował na wiele sposobów, aby udowodnić światu, że mówi do was przez te orędzia.

Mój Syn odpowie tym wszystkim, którzy proszą o uzdrowienie duszy, jak i ciała i którzy odmawiają Modlitwę Krucjaty (94), przez tych, których wybrał, aby wypełniali Jego Świętą Wolę.

Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ kiedy całkowicie ufacie mojemu Synowi, On zawsze odpowie na wasze wołania o pomoc.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia