On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


‪Wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

wojnyfałszywa doktrynado duchowieństwao tej Misjipogaństwofałszywi bogowiefałszywe proroctwa
2014-11-18 12:18

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos jest jedynym Głosem, który usłyszycie na czterech krańcach ziemi, gdy przygotowuję ludzkość do wielkiego natarcia.‬ ‪Możecie usłyszeć wiele głosów z ust fałszywych wizjonerów i proroków, ale żaden z nich nie przeszyje waszych dusz tak, jak Płomień Ducha Świętego.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Musicie mieć się na baczności, ponieważ głosy fałszywego spirytualizmu, które choć nie pochodzą od Boga, to jednak będą wyczuwane w różnych częściach świata.‬ ‪Wpływ złych duchów będzie można zobaczyć w wojnach terrorystycznych, gdzie słodkie głosy promujące błędne ideologie będą próbowały usprawiedliwić nikczemne okrucieństwa, których dokonują w imię Boga.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Wkrótce głosy, które będą promować pogaństwo, będą słyszane w Domach, które oddają Mi cześć i będą bezcześcić Moje Ołtarze.‬ ‪Głosy, które pochodzą od złego ducha, będą postrzegane jako ekscytujące interpretacje aspiracji ludzi, którzy szukają spełnienia w życiu.‬ ‪Będą wznosić okrzyki, wychwalać fałszywych bogów, niszczyć dusze ludzi słabych i bluźnić przeciwko Mnie.‬ ‪Są to dusze, które wywołują mój największy Gniew, ponieważ są bardzo przekonujące i powodują wielkie zamieszanie.‬ ‪Będą działać jak magnes, odciągając wielu chrześcijan ode Mnie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Moi wrogowie zaślepią Moich ludzi na Prawdę i wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie.‬ ‪Zostanę wyrzucony do rynsztoka jak nędzarz, a drzwi Mojego Kościoła zostaną zatrzaśnięte przed Moim Obliczem.‬ ‪A kiedy będę pukał do drzwi, ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie zaryglują je od wewnątrz.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Ostrzegałem was przed tymi dniami, które już wkrótce będą nad wami.‬ ‪Ponownie wam mówię, Moje Słowo jest Świętością.‬ ‪Są to ostatnie orędzia z Nieba i dane są światu, który jest obojętny na Mnie, gdyż jest niewdzięczny.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Obudźcie się i spójrzcie Prawdzie w oczy.‬ ‪Jest tylko jeden Mistrz.‬ ‪Nie możecie pozostać Mi wierni, jeśli służycie więcej niż jednemu panu.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Wasz Jezus‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬