Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.


Matka Zbawienia: Jeśli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?

Matka Zbawieniamodlitwa o nawróceniemodlitwa o wybawienieMaryja Opiekunką
2014-11-16 14:20

Moje drogie dzieci, w czasie niedoli i strapienia zawsze musicie prosić Mnie, waszą Matkę, abym pomogła zmniejszyć wasze troski, bez względu na to w jak trudnej jesteście sytuacji.

Pamiętajcie, że jeśli przedstawię Mojemu Synowi waszą szczególną prośbę, to jeśli dotyczy ona zbawienia waszej duszy lub duszy kogoś innego, On zawsze odpowie na moje prośby. Jeśli jest prośba o specjalne błogosławieństwo lub uzdrowienie, to zawsze będę interweniowała w waszym imieniu. Żadna prośba nie zostanie zignorowana i jeśli taka jest Wola Boga, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Nie ma na ziemi takiej duszy, która nie może prosić mojego Syna o pomoc, jeśli błaga Go ona o swoje zbawienie.

Mój Syn udzieli szczególnej ulgi każdej duszy, za którą się modlicie. Jego Miłosierdzie jest ogromne, Jego Miłość niezgłębiona. Nigdy nie bójcie się zbliżyć do Niego, by prosić Go o Jego Miłosierdzie. Modlitwa, moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, dzięki któremu dostępujemy Bożego Miłosierdzia. Żadna modlitwa nigdy nie jest ignorowana. Ale, jeśli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?

Módlcie się, módlcie się, módlcie się własnymi słowami, bo Bóg zawsze wam odpowie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia