On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Wylewam wielkie Łaski na Moich wyznawców w tym czasie

modlitwa dodatkowado żołnierzy Armii ResztyDar WytrwałościDar WgląduDar CierpliwościDar Miłości
2014-10-29 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, wylewam wielkie Łaski na Moich wyznawców w czasie, gdy tego najbardziej potrzebują.

Łaski, które wylewam na was, Moi wyznawcy, obejmują Dar Wglądu, aby umożliwić wam zobaczenie oszustwa, które poraża cały świat. Udzielam także Daru Wytrwałości, abyście powstali przeciwko Moim przeciwnikom i nadal toczyli walkę o przetrwanie chrześcijaństwa. Daję wam też Dar Cierpliwości, abyście byli w stanie nadal głosić Prawdę, kiedy będziecie musieli słuchać fałszerstw wypowiadanych przez Moich wyznawców, którzy zostaną wprowadzeni w błąd przez Moich wrogów.

Na koniec dam wam Dar Miłości, a kiedy napełnię was tym Darem, będziecie w stanie zmniejszyć zło poprzez swoje słowa, czyny i działania. Miłość do Mnie oznacza, że będziecie kochali nawet swoich wrogów i dzięki temu Darowi zniszczycie nienawiść.

Chodźcie i przyjmijcie Moje Dary. Musicie tylko Mi powiedzieć:

"Jezu, daj mi dary, których potrzebuję, aby pozostać Ci wiernym."

Wasz umiłowany Jezus