On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Bóg Ojciec: Beze Mnie nie moglibyście istnieć

Nowy Rajtaktyka szatanaJa Jestemfałszywy pokójbałwochwalstwopogaństwofałszywi bogowieinne religieNew Ageoddanie duszy diabłuTrójca ŚwiętaaniołowieBóg Ojciec StworzycieldemonyJezus jedyną drogą do zbawieniabunt Lucyfera
2014-10-28 20:20

Moja najdroższa córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg. Tylko jeden. Jakikolwiek inny istnieje tylko w umysłach ludzi. Wszelki inny bóg jest obrzydliwością w Moich Oczach i człowiek, który ulega pokusie uwielbiania fałszywych bogów, służy tylko diabłu, któremu sprawia uciechę odpadnięcie człowieka od Łaski. Ja Jestem Początek i Koniec. Nic Mnie nie pokona. Nawet demony i upadłe anioły, które rzuciłem w przepaść, nigdy nie staną przede Mną, by rzucić Mi wyzwanie, bo nie mają takiej mocy. Tak wiele religii zostało założonych przez omylnego człowieka, a to stworzyło duże zamieszanie. Od początku mówiłem Jednym Głosem i do końca może być tylko Jeden Głos. Świat jest Mój, gdyż Ja go stworzyłem. Stworzyłem wszystko, co żyje. Stworzyłem także Moją Niebiańską Hierarchię, z której wyrzuciłem tych aniołów, którzy przeciwstawili się i Mnie zdradzili. Wielu z tych upadłych aniołów, porozumiewa się z Moimi dziećmi, które utworzyły newage'ową formę spirytualizmu. Ostrzegam tych, którzy oddają cześć fałszywym bogom, zajmując się takimi praktykami. Taki spirytualizm wystawi wasze dusze na działanie złych duchów, których jedynym pragnieniem jest zniszczyć wasze dusze. Te fałszywe anioły są demonami, przebranymi za żyjące duchy światła i zwodzą was, abyście uwierzyli w kłamstwa. Będą was karmić wszelkim kłamstwem o Mojej Niebiańskiej Hierarchii po to, abyście przedłożyli wszystkie swoje potrzeby szatanowi i złym duchom. Oni będą jedynie atakować wasze dusze, jak dzikie zwierzęta, a następnie zostawią was pustymi i pozbawionymi jakiejkolwiek miłości. Z początku, kiedy będziecie oddawali się takiemu bałwochwalstwu, otrzymacie fałszywe poczucie pokoju. Demony mogą dać takie moce, ale one są krótkotrwałe. Gdy już raz zdobędą dostęp do waszych dusz, będą was dręczyć i pobudzać do czynów demonicznych. Ja Jestem wszystkim, co było na Początku i Ja Jestem Koniec. Wszystko zaczyna się i kończy ze Mną. Gdy przedłożycie fałszywych bogów nade Mnie, a zrobicie to z powodu waszej egoistycznej chęci poszukiwania przyjemności, władzy i panowania nad własnym losem, będziecie winni złamania Mojego Pierwszego Przykazania. Beze Mnie nie możecie istnieć. Beze Mnie nie macie przyszłości. Bez Mojego Syna nie możecie przyjść do Mnie. Odrzucając Mojego jedynego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, odrzucacie Mnie. Prawda została po raz pierwszy dana światu, kiedy pogaństwo było powszechne. Prawda została dana światu wraz z narodzinami Mojego Syna i pokolenia zostały nawrócone. Prawda ponownie jest teraz dawana światu, gdy wielka apostazja dusi dusze tych, którzy wierzą w Mojego Syna i w tym czasie, gdy znowu szerzy się pogaństwo. Tak jak to było na początku, kiedy zostałem odrzucony przez niewdzięcznych ludzi, tak też będzie na końcu, kiedy serca ludzi zamienią się w kamień, a ich dusze będą swobodnie oddawane diabłu. Wtedy przestanie już istnieć świat, który znacie, gdyż Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno. Wreszcie znów zapanuje pokój i zjednoczę tych, którzy zdecydują się pójść ze Mną. Wasz ukochany Ojciec Bóg Najwyższy