Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.


Matka Zbawienia: Moja rola jako Matki dzieci Bożych jest podważana

moc modlitwynienawiśćdo duchowieństwaMatka Zbawieniaoszczerstwanie osądzajcieRóżaniec codziennieFatimaupadek Kościołamodlitwa o ochronęBibliaprześladowanie chrześcijaństwaból Zbawicielawierność prawdziemodlitwa za Kościółzmiażdzenie głowy wężado Kościoła Katolickiegoostatnie objawienia Maryjnezniesienie Kultu Maryjnegonie potępiajcie
2014-10-27 16:20

Moje dziecko, ważne jest, aby każdego dnia pamiętać o odmawianiu mojego Najświętszego Różańca, po to, by chronić tę Misję i inne misje, ustanowione dla świata przez mojego Ojca Przedwiecznego.

Chrześcijanom, którzy podtrzymują Wiarę, będzie bardzo trudno w tych czasach nadal okazywać przywiązanie do mnie, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Boga. Moja rola jako Matki dzieci Bożych jest podważana i odrzucana, a w szczególności przez niektóre grupy katolików, którzy nie pochodzą od mojego Syna. Takie grupy stwarzają wrażenie, że są wierne Kościołowi mojego Syna, ale nie praktykują tego, czego On nauczał. Prześladują oni tych, którzy podtrzymują Prawdę i zadają sobie wiele trudu, aby odrzucić jako nonsens wszelkiego rodzaju objawienia prywatne dawane ludzkości od śmierci mojego Syna na Krzyżu. Gdyby nie objawienia prywatne, przekazywane światu przeze mnie, Matkę Boga jako wysłanniczkę Chrystusa, wielu nigdy nie nawróciłoby się na Prawdę. Przeciwnie, wielu z nich nadal chodziłoby w ciemności, odrzucając istnienie Boga i unikając modlitwy - drzwi, które po otwarciu, oświecają duszę. Moja rola jako Matki Bożej jest atakowana na całym świecie ze względu na moc, jaką otrzymałam, by zniszczyć niegodziwego przeciwnika. Zmiażdżę głowę węża, jak przepowiedziano, ale ci, którzy okazują mi oddanie będą pogardzani i wyśmiewani przez oszustów, którzy ośmielają się ogłaszać siebie ekspertami w nauczaniu Kościoła.

Mój Syn brzydzi się wszelkiego rodzaju nienawiścią okazywaną przez człowieka swojemu bratu. Wylewa On łzy, gdy ktoś, kto twierdzi, że reprezentuje Kościół mojego Syna, a podżega do nienawiści wobec dzieci Bożych. Cierpi ból swojego Ukrzyżowania za każdym razem, gdy sługa w Jego Kościele rani innych albo zadaje straszne cierpienia niewinnym.

Dzieci, musicie ze wszystkich sił modlić się za Kościół mojego Syna, ponieważ jest on najbardziej atakowany od czasu swojego założenia. Nieprzyjaciele mojego Syna mają wiele planów, aby go zniszczyć, a większość z nich będzie pochodzić od wewnątrz. Weźcie pod uwagę moje ostrzeżenie i to, co objawiłam światu w Fatimie. Wróg czeka i wkrótce będzie miał całkowitą władzę nad Kościołem mojego Syna na ziemi i wprowadzi w błąd miliony.

Zamykajcie uszy, gdy słyszycie, że słudzy mojego Syna są lekceważeni lub oczerniani za obronę Słowa Bożego. Zawsze musicie pamiętać, że tylko miłość pochodzi od Boga i jakakolwiek osoba lub organizacja, która zachęca do wydawania wyroku na człowieka - bez względu na to, co zrobił - ma być zakwestionowana. Nie możecie twierdzić, że jesteście sługami Bożymi, a przy tym kazać światu, by obrzucał kogoś oszczerstwami. Nigdy nie wolno wam tolerować podżegania do jakiegokolwiek rodzaju nienawiści. Ktokolwiek tak robi w Imię mojego Syna, nie może być do tego zachęcany, bo to nigdy nie mogłoby pochodzić od Boga. Mój Różaniec musi być odmawiany tak często, jak to tylko możliwe, by zmiażdżyć zło, które opanowuje świat w tym czasie, gdy wszelkiego rodzaju okrucieństwo jest uznawane za słuszne.

Miłość człowieka do swojego brata stała się rzadkością, a miłosierdzie wśród chrześcijan zmalało. Musicie otworzyć oczy na Prawdę i przypomnieć sobie, czego mój Syn was nauczał. Jest ona jasna jak słońce, gdyż nauczanie to zostało spisane, by świat je czytał w Najświętszej Biblii.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia