Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast Mi odpowiedzieliście w tej ważnej misji, największej jaka została zorganizowana


Ręka Boga wykorzysta słońce, by ostrzec świat

o tej MisjiPowtórne Przyjścieakceptacja dla grzechuDzień Ostatniprzejście do Nowego RajuSłońceciemność na świecietrzy dni ciemnościprzed Powtórnym Przyjściemzmiany na słońcu
2014-10-24 22:50

Moja szczerze umiłowana córko, słońce jest jednym z najważniejszych znaków, gdy boska interwencja jest już bliska ujawnienia. Kiedy zobaczycie zmiany na słońcu; kiedy będzie się ono wydawało większe; będzie świeciło dłużej i niezgodnie z porą roku; wiedzcie, że przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ręka Boga wykorzysta słońce, by ostrzec świat, że jego aktywność jest niezwykła. Naukowcy nie będą w stanie podać przyczyny nagłych poruszeń na słońcu i nietypowego zachowania tej gwiazdy, która przynosi wam światło. Bez światła słońca ziemia pogrążyłaby się w ciemnościach. W miarę, gdy zwiększają się grzechy ludzi, a grzech jest przyjmowany po prostu, jako część ludzkiej natury, ziemia będzie pokrywała się duchem ciemności. Gdy grzech będzie ogarniał świat, słońce będzie powoli traciło swój blask i stawało się przyćmione. Gdy człowiek utraci poczucie miłości dla innych i stanie się nieczuły na ból, jaki zadaje innym z powodu grzechu, świat stanie się ciemniejszy - ciemniejszy duchem, ciemniejszy za dnia.

Będę nadal prowadził dzieci Boże aż do tej chwili. Pokażę wam drogę do Mojego Królestwa i ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpraszać na tej drodze, ponieważ wyraźnie zobaczycie, jak zło przynosi ze sobą straszliwą ciemność.

Słońce będzie zanikać, aż w końcu żadne światło nie będzie ogarniało ziemi przez trzy dni. Jedynym światłem będzie tylko to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia niebo rozstąpi się i światło - takie, jakiego nigdy nie bylibyście w stanie nawet sobie wyobrazić, wyleje się z Niebios. Wtedy zobaczy Mnie każdy człowiek w każdym kraju w tym samym czasie w całej Mojej Chwale, gdy przyjdę odzyskać Królestwo obiecane Mi przez Mojego Ojca.

Nie bójcie się przygotowań, które są konieczne, aby każdy z was był gotowy na spotkanie ze Mną. Musicie upewnić się, że jesteście dobrze przygotowani dla Mnie, bo to będzie dzień, gdy przekażę wam Klucze do Mojego Królestwa i odbędzie się wielkie świętowanie. Zło nie będzie już istniało w Moim Nowym Świecie, który nadchodzi i sprawiedliwi połączą się w jedno ze Mną i wszystkimi anio-łami i świętymi.

Musicie patrzeć na tę Misję, jakby była to dla was podróż. A każda część tej podróży przynosiła wam nowe odkrycia - sposoby, dzięki którym dowiadywalibyście się, co jest potrzebne, aby przygotować się do kolejnego etapu. Z każdą pokonaną przeszkodą będziecie stawać się silniejsi. Nawet najsłabsi spośród was ukończą tę podróż, gdyż Ja będę was prowadził krok po kroku i wkrótce się ona zakoń-czy.

Radujcie się, bo Moje Królestwo czeka, a czas będzie krótki.

Wasz Jezus