Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


O, jak arogancki jest człowiek, który drwi z Mojego Istnienia

moc modlitwyApokalipsamodlitwa za bliźnichpokój duszyDuch Świętymodlitwa o rozeznaniemodlitwa za prześladowcówDar Ducha Świętegoproście a otrzymaciemoc cierpieniadobre uczynkiźródło życia
2014-10-23 15:14

Moja szczerze umiłowana córko, z każdym dobrym uczynkiem i aktem miłości, siły złego ducha słabną. Z każdą modlitwą i cierpieniem, ofiarowanymi za dusze tych, którzy są w ciemności, złe postępki i nienawiść są wykorzeniane. Wiedzcie, że dobre uczynki, które wychodzą z każdego człowieka dotkniętego Mocą Ducha Świętego, niszczą wpływ szatana na świecie.

Powstańcie wszyscy, którzy przyjęliście Prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy i módlcie się o zbawienie wszystkich dzieci Bożych. Proście, proście, proście, a Ja wam odpowiem, gdy będziecie się modlili za tych, o których wiecie, że są zdecydowani, by zniszczyć całą wiarę we Mnie, Jezusa Chrystusa.

O, jak arogancki jest człowiek, który drwi z Mojego Istnienia, Mojej Boskości i obietnicy powtórnego przyjścia. Jak bardzo ich umysły są zamknięte na miłość, jaką mam w swoim Sercu dla wszystkich grzeszników, w tym tych, którzy Mnie zdradzają. Jak łatwo dają się oni prowadzić tym, którzy są pozbawieni Ducha Świętego. Biada tym, którzy powstają przeciwko Darowi Ducha Świętego, który jest siłą życiową wszystkich rzeczy płynącą ze Mnie. Jak bardzo jesteście spragnieni wy, którzy Mnie odrzucacie. Woda nigdy nie ugasi waszego pragnienia i nadejdzie dzień, kiedy będziecie błagać Mnie o Źródło Życia. Dopóki nie nadejdzie ten dzień, nie będziecie mieli życia, chyba, że poprosicie, by czerpać ze Mnie.

Przyjdźcie - proście Mnie, abym was oświecił. Pozwólcie ogniowi Ducha Świętego ogarnąć swoje dusze. Jeśli przyjdziecie do Mnie z pełną ufnością i pokorą, napełnię was Moją Obecnością, a kiedy Mnie uznacie, dam wam życie, za którym tęsknicie. Dopiero wtedy pokój zapanuje w waszych sercach.

Wasz Jezus