Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego.


Matka Zbawienia: Błogosławieni są ci, którzy otrzymają klucze do Raju

Matka Zbawieniamodlitwa za grzesznikówmorderstwoRóżaniecdo cierpiącychGrupy Modlitewnemiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuwezwanie do modlitwyświęci
2014-10-19 20:40

Moje drogie dziecko, jestem waszą Matką, Królową Nieba. Wylewam szczególne łaski na was wszystkich, którzy wołacie do mnie, abym wstawiała się w waszym imieniu, prosząc mojego Syna, by was chronił. Całe Niebo modli się za ludzkość w tym czasie, by przejście do nowego świata bez końca, odbyło się gładko. Największym pragnieniem mojego Syna jest dotrzeć do serc wszystkich grzeszników. Po to, by wyrwać ich dusze z pajęczyny błędnych poglądów, która pokrywa ich dusze. Po to, by przyciągnąć do Jego Wielkiego Miłosierdzia nawet tych z sercami z kamienia.

Mój Syn nigdy nie poddaje się w swoim dążeniu do poruszenia serca każdego człowieka. Nigdy nie szuka zemsty wobec tych, którzy Go obrażają i nigdy nie faworyzuje jednej duszy nad inną. On kocha wszystkich, nawet swoich największych wrogów i tak będzie zawsze. Nie powinniście się od mojego Syna odsuwać, jeśli cierpicie w tym życiu; jeśli straciliście kochaną osobę w tragicznych okolicznościach; lub jeśli jesteście ofiarą straszliwych krzywd. Bóg jest Twórcą Życia. On je daje i zabiera. Tylko wtedy, gdy dusza wypełniona złymi duchami, zabija drugą, Bóg każe tej duszy drogo za to zapłacić.

Dopóki istnieje grzech, zło będzie pozostawać na ziemi. Dopiero wtedy, gdy grzech zostanie wygnany, zło rozproszy się. Dzieci, proszę was o cierpliwość. Proszę, abyście spędzali tyle czasu na modlitwie ile możecie. Proszę abyście w dalszym ciągu odmawiali Najświętszy Różaniec o ochronę waszych rodzin, narodów i krajów. Nigdy wcześniej mój Różaniec nie był tak potężny, jak jest w tych czasach i gdy będziecie go odmawiali, zwłaszcza na głos i w grupach, otrzymacie wielkie łaski.

Wszystkie plany Boże są gotowe na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Proszę, abyście poprzez wasze modlitwy, pomogli przygotować drogę dla wszystkich grzeszników, by starali się oni o odkupienie swoich grzechów, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w przyszłym świecie, który nie ma końca. Błogosławieni są ci, którzy otrzymają klucze do Raju.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia