Pamiętajcie, że Ja Jestem oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością.


Bóg Ojciec: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszystkich nieprawości

ostrzeżenie przed piekłemmodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaOstrzeżeniehumanizmucisk
2014-10-12 18:40

Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas nadejścia Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moje dzieci, nie lękajcie się tych rzeczy, które muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, by mogły się radować, kiedy na świecie nastanie ten Dzień, gdy rozpocznie się świat bez końca. Moje Obietnice zawsze się spełniają i wszystko dobrze się zakończy.

Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej pojedynczej duszy żyjącej w świecie, aby ludzkość mogła zjednoczyć się jako jedno w Moich Oczach. Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwość na świecie dojdzie do nagłego końca, a nad wami zajaśnieje Światło Mojego Królestwa. Zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię, gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy mimo Moich Interwencji będą trzymali się diabła, zostaną odrzuceni. Wtedy nie będzie się już więcej wylewać łez i zakończy się ostatnia część Mojego Przymierza.

Powstańcie, Moje dzieci, podnieście swoje serca z nadzieją i ufnością. Zainterweniuję na wiele sposobów, by uchronić was od zniszczenia poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, gdyż dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe. Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości i podniosę cichych, pokornych i tych o czułych sercach, by zajęli miejsce w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Nigdy nie wolno tracić nadziei, ponieważ cała Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moje maleństwa i znajdujcie pocieszenie w Mojej bezwarunkowej Miłości do was. Ufajcie Mi, a cała chwała będzie wasza.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy