was kocham - mimo wszystko


‪Boża Opatrzność zawsze zwycięży‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ostrzeżenie przed piekłemludobójstwosatanizmpioruny
2014-10-11 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie lekceważy Potęgi Boga we wszystkich rzeczach, które w tych czasach mogą się kształtować. Moc Boga jest nieskończona i żaden człowiek nie może pokonać Boskości ani Woli Bożej. Żaden Mój wróg nie może chełpić się tym, że jest większy od Boga, Który jednym oddechem może wylać swoją Sprawiedliwość na świat. Chociaż Bóg jest cierpliwy, prawy, sprawiedliwy i pełen bezwarunkowej Miłości dla wszystkich Jego dzieci, łącznie z nikczemnymi pośród nich, to jednak odpłaci On za niegodziwości człowieka, spowodowane złym wpływem szatana.

Przeklęci są ci, którzy powstają przeciwko Bogu buntując się przeciwko Świętemu Słowu. Zostaną oni ukarani w Bożym Czasie, po udzieleniu im wszelkiej sposobności, by zmienili swoje postępowanie. Ci, którzy uwielbiają zło i bestię zostaną uderzeni przez piorun, tak jak to było wtedy, gdy Lucyfer został rzucony w otchłań piekielną, jak błyskawica.

Kiedy Moi wrogowie krzywdzą innych; próbują ich zabić i okaleczyć, by zdobyć władzę nad słabymi, będą cierpieli straszliwe kary. Kiedy czciciele diabła dopuszczają się na niewinnych ludobójstwa jakiegokolwiek rodzaju, będą płonęli w Piekle i zostaną powstrzymani dopiero wtedy, gdy będą uważali, że im się powiodło.

Boża Opatrzność zawsze zwycięży, gdyż nie istnieje potężniejsza Moc niż Ten, Który stworzył wszystko z niczego.

Wasz Jezus