Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.


Matka Zbawienia: Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad człowiekiem

do duchowieństwaUkrzyżowanieZmartwychwstanieśmierć
2014-10-10 13:10

Moje drogie dzieci, Ukrzyżowanie mojego Syna było istotne pod wieloma względami. Został On zabity nie tylko rękami rzymskich żołnierzy, ale na rozkaz tych, którzy twierdzili, że są wybranymi wyznawcami Słowa Bożego.

Jego biczowanie, prześladowanie i śmierć zostały przeprowadzone zgodnie z poleceniami tych, którzy przewodzili wiernym w Świątyni Boga. Odrzucili oni wszystko to, o czym wiedzieli, że jest Prawdą, ponieważ odmówili przyjęcia faktu, że mój Syn, Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Wszelkie Prawo podane przez Boga zostało zlekceważone, gdyż egzekucja mojego Syna sprawiła im przyjemność.

Zanim nadejdzie Dzień Pański powtórzą oni Jego Ukrzyżowanie. Będą Go biczowali poprzez zdradę Jego Świętego Słowa. Będą prześladowali tych, którzy pozostaną Mu wierni, a następnie będą bezcześcili Jego Ciało. Ale nie uda im się Go zabić ponieważ Jego Ciało - Jego Kościół - nie może umrzeć i choć osłabiony, utrzyma się aż do końca.

W tym czasie musicie pamiętać, że wszelkie życie pochodzi od Boga. Śmierć nie ma władzy nad Bogiem. Życie raz dane, nigdy nie może ustać. Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad człowiekiem, a dzięki Zmartwychwstaniu mojego Syna człowiek również będzie miał Życie Wieczne z ciałem i duszą. Ci, którzy ufają Chrystusowi i pozostają Mu wierni, będą żyli. Tylko ci, którzy całkowicie Go odrzucają nie będą mieli życia.

Cieszcie się, bo wiecie, że chwalebne życie czeka wszystkich was, którzy trzymacie się Świętego Słowa Bożego, gdyż śmierć nigdy was nie zniszczy.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia