Pamiętajcie, kocham was wszystkich. Mój Dar Miłosierdzia jest dla wszystkich - nawet dla tych grzeszników, którzy są w grzechu śmiertelnym


Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki

Armia Resztypychaniewola grzechumodlitwa za wrogów tej misjimodlitwa za tych którzy sprzedali swe duszeNoe
2014-10-02 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wrogowie mogą gardzić Moim Słowem - Prawdą - ale przyjdzie dzień, kiedy spuszczą oni głowy ze wstydu i wyrzutów sumienia, gdy staną przede Mną.

W czasach Noego, on sam i ci, którzy zostali wybrani, by mu pomagać w przygotowaniu się na sprawiedliwość Boga, byli wyśmiewani. Drwiono z nich, prześladowano i podejmowano wszelkie próby zdyskredytowania polecenia danego Noemu przez Boga. Posłuszny do końca Noe błagał o miłosierdzie dla ich dusz. Zachęcał ich, by wraz z nim szukali schronienia, ale go ignorowali. I tak będzie aż do Wielkiego Dnia Pańskiego. Tylko reszta będzie gotowa, by powitać Mnie razem z tymi wszystkimi, którzy posłuchają serca i przyjmą Moje Miłosierdzie podczas Ostrzeżenia.

Proszę wszystkich, którzy wierzą we Mnie i w Moją Obietnicę ponownego przyjścia w wielkiej chwale, aby modlili się za tych, którzy pogardzają tą Misją, wprawdzie otrzymali oni Dar Prawdy, ale zdecydowali się odrzucić Mi go w twarz. Wszyscy z ciepłymi i czułymi sercami i z pokorą w duszach, zostaną przyciągnięci w Moje Ramiona bez względu na swoją wiarę czy wyznanie, gdyż oni są Moi. Tym, którzy nie znają Słowa Bożego zostanie okazane wielkie miłosierdzie i ci, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia również zamieszkają w Moich Ramionach. Dotrę do wszystkich dusz, których serca są ciepłe i które okazują miłość i miłosierdzie swoim braciom i siostrom.

Największa walka będzie miała miejsce wtedy, gdy dotrę do aroganckich i dumnych, którym brak prawdziwej miłości i wielkoduszności. To za te dusze przynaglam was do modlitwy. Ale najbardziej was proszę, byście błagali o Moje Miłosierdzie za tych, którzy sprzedali swoje dusze diabłu z pełną świadomością tego, co zrobili. Oni nie przyjdą do Mnie z własnej woli i tylko dzięki cierpieniom wybranych dusz, które Mi się poświęciły i dzięki waszym własnym ofiarom, mogą być uratowani. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby uratować wszystkich grzeszników.

Modlitwa Krucjaty (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

Najdroższy Jezu, przez Twoje Współczucie i Miłosierdzie,

błagam o uratowanie tych, którzy Cię odrzucili;

Którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu;

Którzy świadomie sprzeciwiają się Twojemu Świętemu Słowu i których gorzkie serca zatruły ich dusze przeciwko Światłu i Prawdzie Twojej Boskości.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i

Pomóż mi na mój sposób i przez moje osobiste ofiary, zawrzeć w Twoich Kochających Ramionach tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Obiecuję Ci, poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo służyć Ci najlepiej jak potrafię w Twojej Misji Zbawienia.

Amen.

Idźcie wszyscy i łączcie się w modlitwie, gdyż świat wkrótce ujrzy i doświadczy Bożej sprawiedliwości. To właśnie z powodu niegodziwości człowieka, jego porywczych działań i nienawiści do bliźniego, Bóg powstrzyma go od zniszczenia, które jest właśnie aranżowane przeciwko rodzajowi ludzkiemu na wszelkie sposoby.

Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy sprzeciwicie się Bogu będziecie z tego powodu cierpieli. Ale, gdy próbujecie zaszkodzić ludzkości na dużą skalę poprzez nadużywanie władzy, zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli czasu, aby szukać Bożego Miłosierdzia.

Wasz Jezus