Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham.


Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną

taktyka szatanamodlitwa o ochronęAdam i Ewamodlitwy Krucjatyrodzinażycie wiecznemiłość rodzicielskacel szatanarozwodystworzenie człowieka
2014-09-21 17:45

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin, a Moim Pragnieniem jest błogosławić w tej chwili każdej rodzinie, małej, średniej czy dużej. Kiedy miłość jest obecna w rodzinach, oznacza to, że Moc Boża stoi na straży tego, by wszystkie Jego dzieci należały do Niego. To On stworzył każde z nich.

Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną, ponieważ w takich warunkach Jego miłość rozwija się w sposób naturalny. Miłość obecna w rodzinach, które są zjednoczone, przynosi wielkie łaski, ponieważ wzajemna miłość członków rodziny jest jednym z największych Darów od Boga. Bóg korzysta z miłości w rodzinie, aby rozwijać jej skrzydła, tak, by każdy członek kochającej rodziny pomógł rozpowszechniać tę miłość, dokądkolwiek pójdzie. Podobnie, jeśli komórka rodzinna ulegnie rozbiciu, będzie to miało bezpośredni wpływ na waszą lokalną społeczność, na wasze społeczeństwo i na wasze narody.

Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, pragnął mieć własną rodzinę, którą by hojnie wszystkim obdarowywał. On będzie zawsze dążył do ochrony rodziny, ponieważ jest to miejsce, w którym śmiertelny człowiek po raz pierwszy odkrywa miłość. Kiedy miłość kwitnie w rodzinach, wtedy będzie kwitła w narodach. Ponieważ miłość wzajemna powstaje i rozwija się w rodzinie, to właśnie z tego powodu rodzina jest atakowana przez szatana. Szatan wykorzysta wszelkie wpływy jakie tylko może, by skazić ludzi tak, aby usprawiedliwiali oni wszelkie przyczyny rozbicia komórki rodzinnej. Będzie uniemożliwiał tworzenie się rodzin i będzie starał się nie dopuszczać do ponownego jednoczenia się rodzin, jeśli taka byłaby Wola Boża.

Rodzina zrodzona z miłości do Boga zawsze będzie atakowana przez zło. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby chronić swoją rodzinę od złego ducha.

Modlitwa Krucjaty (167) Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez łaskę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła.

Daj nam siłę, abyśmy wznieśli się ponad złe intencje i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas podczas wszelkich prób i cierpień, jakich możemy doświadczać i ożywiaj miłość, jaką mamy dla siebie nawzajem, abyśmy pozostawali w jedności z Jezusem.

Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości nawet w czasie konfliktów.

Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli dzielić radość naszej rodziny z innymi, tak, by móc dzielić się Twoją Miłością z całym światem. Amen.

Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego z was na swoje Podobieństwo, aby mógł On stworzyć idealną rodzinę. Bądźcie wdzięczni za wasze rodziny, gdyż to jest jeden z największych Darów, jakim obdarzył On ludzki rodzaj. Kiedy cierpienie na ziemi dobiegnie końca i kiedy będzie usunięta nienawiść, Bóg zjednoczy ludzkość jako jedno w Nim. Staniecie się ponownie doskonali i Jego Rodzina będzie miała Życie Wieczne.

Wasz Jezus