Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem

Jezu ufam Tobienie osądzajciemodlitwa za grzesznikówpokorakluczowa prostotapycha oślepiamoc w słabości się doskonalinie potępiajcie
2014-09-20 16:38

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że z ludzkiej słabości czerpię wielką siłę. Moja Moc jest największa, gdy dotykam dusz słabych, gdyż wtedy mogę czerpać z nich, bowiem oni pozwalają Mi, bym w nich działał.

Ci z was, którzy są słabi muszą poprosić Mnie, abym dał wam Dar zaufania. Zaufajcie Mi, Moje drogie maleństwa, a wtedy cała Moc będzie Moja. Nie mogę skorzystać z dusz pysznych, wyniosłych i aroganckich, ponieważ one nie uniżą się w Moich Oczach. Pycha jest barierą między człowiekiem a Bogiem, gdyż pyszny człowiek uważa, że jego głos jest ważniejszy od Mojego. Tak było zawsze. Dziś nie jest inaczej. Proszę, aby wszyscy modlili się za te dusze, które Mnie błędnie rozumieją i które czują potrzebę głoszenia, co naprawdę oznacza Moje Słowo, według ich własnej interpretacji.

Kiedy człowiek przeklina drugiego i mówi "tego właśnie chciałby Bóg, kiedy się broni Jego Słowa" lub gdy usprawiedliwia złe postępowanie mówiąc, że jest dobre w Moich Oczach, to wiedzcie to. Kiedy będziecie Mnie kochali, nigdy nie odejdziecie od miłości, której uczyłem ani od sposobu, w jaki należy Mnie naśladować. Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem i nigdy ich nie potępiałem. Wy tak samo musicie postępować jak ja.

Obejmijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Ponieważ jeśli tego nie robicie, sprzeciwiacie się Mojej Woli i wasze działania będą służyły tylko waszym błędnym poglądom co do tego Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście Moi, jeśli głosicie coś przeciwnego do tego, czego nauczałem. Nigdy nie spoglądajcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników w Moich Oczach. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, gdyż nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus