Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


Chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej

fałszywa doktrynataktyka szatanarytuały okultystycznezło jako dobroopętaniefałszywe religieLucyfermagiakult szatanaJezus jedyną drogą do zbawieniawolność osobista
2014-08-11 19:36

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest zalany nową formą duchowości, obejmującą wiarę w nadrzędną istotę - tę, którą nazywają chrystusem - ale tu nie chodzi o Mnie, Jezusa Chrystusa. Szatan w postaci Lucyfera, nazywany Królem Światłości, jest ubóstwiany nie jako zło, ale jako ten, który wykonuje czyn dla Boga. Ideologia ta jest popierana przez tajne sekty, które przygotowują się do zniszczenia chrześcijaństwa. Wielu zostanie wciągniętych do okultystycznych i magicznych praktyk, ponieważ pożądają ekscytacji. Gdy już zostaną wciągnięci, staną się pionkami, a z czasem opętanymi przez złego ducha.

Wielu ludzi jest pozbawionych duchowej satysfakcji i pragną pokoju. Jakakolwiek ideologia, która twierdzi, że przyniesie im samorealizację, pokój, spokój i głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, będzie dla nich atrakcyjna. Wielu jednak będzie brzydziło się pójść za Mną, Jezusem Chrystusem, ponieważ przez społeczeństwo będę skazany na pobyt w wnętrznościach Ziemi. Uspokoją się jednak, gdy zostaną nakarmieni fałszywą doktryną, według której wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest kłamstwo, gdyż do Boga można przyjść jedynie przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ja Jestem Jedno w Tym, Który wszystko stworzył. Jest tylko jeden Bóg, a Ja, Jezus Chrystus, Jestem Słowem, które stało się ciałem po to, by cała ludzkość znów mogła ozdrowieć. Beze Mnie nigdy nie będziecie mogli się spełnić ani w tym ani w przyszłym życiu.

Powiedzą ludziom, że najważniejszym celem jest dążenie do swojej wolności - wolności za wszelką cenę. A prawdziwe oddawanie czci Bogu oznacza utracenie swojej zdolności do służenia jedynie własnym interesom i, jako takie, chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej. Służyć Bogu, jakiemukolwiek Bogu, stanie się celem wielu ludzi poszukujących Prawdy. Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg - w swojej nieskończonej Sprawiedliwości - zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i mających władzę, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się nabierać na kłamstwa, które płyną z ust nikczemników.

Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna droga do Boga. Żadna inna droga, niezależnie od tego, jak efektownie może być wam przedstawiona, nie może prowadzić do Ojca, tylko ta, która wiedzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Wasz Jezus