Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z wielką Miłością i współczuciem dla was wszystkich.


Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło

wojnyJezu ufam Tobiedo niewierzącychnie lękajcie sięmodlitwa o ochronęzło jako dobropodziałysztormydo zagubionychprzed Powtórnym Przyjściemdo prześladowanych
2014-08-09 17:43

Moja szczerze umiłowana córko, gdy szaleje nawałnica i gdy rozpada się pokój, wiedzcie, że jest już bliski czas na uderzenie Moją Interwencją. Człowiek ujrzy zamieszanie gdziekolwiek spojrzy, a niektórzy powiedzą, że czas jest bliski. Gdy zobaczycie wojny wybuchające w różnych częściach świata i kiedy będą masowo narastać nowe doktryny i szerzyć się wśród głodnych duchowo, którzy pochwycą je pierwsi, przyciągani do nich jak pszczoły do miodu, dopiero wtedy będziecie mogli mieć pewność wielkich zmian, które przyspieszą Powtórne Przyjście.

Przed burzami będą zbierać się chmury, a burze będą szalały zanim zostanie rzucony z nieba ostatni piorun. Te znaki stają się coraz bardziej zrozumiałe dla tych, których oczy potrafią widzieć, lecz pozostali będą po prostu sądzić, że na świecie niewiele jest sprawiedliwości - podobne wstrząsy były już przedtem - tak jak były zawsze. Ale wiedzcie, że przepowiedziane proroctwa się spełnią i że wielu ujrzy je przed Wielkim Dniem.

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło, a tylko spowoduje, że strach będzie się nasilał w waszych sercach. Martwi Mnie, gdy widzę podziały na świecie; sprawia Mi ból oglądanie zła, które prowadzi do zabijania niewinnych i cierpienia zadawanego słabym. Boli Mnie, gdy widzę tak wielu pogrążonych w ciemnościach, którzy płaczą łzami żalu, gdyż nie wierzą w przyszłość. Oni nie wierzą w Moją Obietnicę, że odzyskam Moje Królestwo i przyniosę chwałę ludzkości. O, jak to Mnie smuci i jak tęsknię za tym, by przynieść duszom pocieszenie Mojej Miłości i pokój, który pragnę wnieść w głębiny ich dusz.

Kiedy zamęt na świecie narasta w swojej intensywności, musicie złożyć swoją zbroję i odrzucić każdy czyn obronny kierowany przeciwko Mnie, aby siebie ochronić i wówczas zawołać do Mnie w tej modlitwie.

Modlitwa Krucjaty (163) Uratuj mnie od prześladowań

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię.

Przytul mnie do swojego Serca.

Uwolnij mnie od pychy, chciwości, złości, ego i nienawiści w mojej duszy.

Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu.

Zabierz moje obawy.

Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i uchroń mnie od wszelkich prześladowań, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą.

Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy tak naprawdę Cię odrzucają.

Nie pozwól ich ostrym językom mnie biczować, ani ich złym czynom odciągnąć mnie ze Ścieżki Prawdy.

Pomóż mi skupić się tylko na Twoim Królestwie, które nadchodzi i przetrzymać z godnością wszelkie obelgi, które może będę znosił w Twoje Imię.

Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy.

Amen.

Proszę zachowajcie spokój, gdy wzmagają się burze, bo jeśli nie zaufacie Mi całkowicie, osłabniecie, a wasz ból, gdy będziecie świadkami zła udającego dobro, stanie się nie do zniesienia. Ufajcie Mi. Nie odchodźcie od Mojego Nauczania i módlcie się z oddaniem w duszach, bez złych zamiarów, bo tego oczekuje się od was, jako Moich wyznawców. Gdy tak będziecie czynili zostaniecie uwolnieni i nic was ponownie nie zaniepokoi.

Wasz Jezus