kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny

Ja Jestemupadek Kościołapomoc Pana Jezusazmiany w budynkach kościołówciemność na świeciepróby wiarypocieszeniebrat brata wyda
2014-07-31 15:50

Moja szczerze umiłowana córko, każdy wizjoner, widzący czy prorok, który pochodzi ode Mnie, wkrótce stanie w obliczu wielkich prób, jakich nigdy wcześniej nie musiał znosić. Wielu, którzy rozpoznali ich autentyczność i którzy byli im wierni, odwrócą się od nich i odrzucą ich, gdy duch ciemności będzie ogarniał naród po narodzie, gdzie zaniknie miłość i miłosierdzie. Człowiek przeciwko człowiekowi, kraj przeciwko krajowi, człowiek przeciw Bogu.

Te okresy zamieszania będą dla wielu przygnębiające, a wasze jedyne źródło pocieszenia i siły będzie pochodziło ode Mnie, ale tylko wtedy, gdy będziecie Mnie szukali. Ja Jestem waszą Skałą; Skałą, która jest nieprzenikniona; Skałą, która nie może runąć; Skałą, która was obejmie, gdy nic stałego nie będzie na swoim miejscu w domach, które dają schronienie Mojemu Duchowi. Budowle, które zostały zbudowane na Moją cześć, runą. Niektóre zostaną zamienione na inne budynki, które będą wykorzystywane do innych celów, ale nie do oddawania Mi czci.

Ja Jestem Skałą, na której został zbudowany Kościół i pozostanę na miejscu przez całą wieczność. Wielu szukających przyszło do Mnie, a Ja dałem im Życie. Inni przyszli, ale nie mogli Mnie odnaleźć, ponieważ ich opornym sercom brakowało miłości i hojności ducha. A teraz, gdy wszystko, czego was uczyłem zostanie zakwestionowane, a fundament, na którym został zbudowany Mój Kościół zostanie wstrząśnięty poza waszą możliwością zrozumienia, Ja nadal będę pozostawał na miejscu. Ja Jestem stały jak Skała i przyjdziecie do Mnie szukając pocieszenia, siły i odwagi. Odpowiem każdemu z was, przez wylanie wielkich Łask, które zostały zarezerwowane dla was na czasy, które są przed nami. Ja Jestem Kościołem. Ja Jestem Obecny w Kościele. Budynek wykonany jest z kamienia, ale Ja Jestem Skałą, na fundamencie której został zbudowany Mój Kościół. Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny.

Mój Kościół nadal będzie trwał, ponieważ Ja Jestem Kościołem, aż do końca czasów.

Wasz umiłowany Jezus