abiorę was na Łono Mojego Umiłowanego Ojca, który kocha was z żarliwością rodzica o wrażliwym sercu.


Doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute

pokój duszyniewola grzechuNowy Rajinne religiegrzech pierworodny
2014-07-27 15:15

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Pokój wkrótce będzie wasz i wszystkich, którzy służą Mi, Jezusowi Chrystusowi, w tym życiu danym światu z Mocy Mojego ukochanego Ojca.

Błogosławię was wszystkich, którzy staracie się pozostać wiernymi Mojemu Słowu, a zwłaszcza tym, którzy są go spragnieni. Chociaż możecie sądzić, że ludzie wszystkich innych religii, w tym ci, którzy nie wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca lub ci, którzy nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, są straceni, ale byłoby to błędne mniemanie. Każda dusza, która stara się poszukiwać duchowej doskonałości, a może być nieświadoma Prawdy, jest umiłowana przez Mojego Ojca, który jest Wszechkochający, Wszechmogący i Doskonały we wszystkim co robi.

Rodzaj ludzki jest niedoskonały z powodu grzechu, a jednak każdy człowiek został stworzony na Obraz Tego, Który dał mu życie. I z tej przyczyny każdy mężczyzna, kobieta i dziecko ponownie staną się doskonali zarówno w ciele jak i duszy, gdy plaga grzechu zostanie wykorzeniona. Kiedy wrogowie Boga zostaną wygnani i kiedy niedoskonałość ciała i duszy nie będzie już tworzyła barier między człowiekiem a Bogiem, wszyscy staną się Jednym z Moim Ojcem. Nowe Królestwo składające się z Nieba i Ziemi, stanie się jednym. Człowiek stanie się Jednością w Bogu przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna i Jego Plan dla świata zostanie ukończony.

Nigdy nie możecie czuć się spełnieni, bo skoro grzech istnieje, powoduje on oddzielenie od Boga. Lecz przyjdzie czas, kiedy cały smutek, który kładzie się cieniem na Ziemię, zostanie zmieciony z jej powierzchni. Miłość i radość ją ogarną, a doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute.

Dopiero wtedy całe Boże Stworzenie zostanie uleczone.

Wasz Jezus