Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.


Matka Zbawienia: Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga

Boża Karado cierpiącychmodlitwa za prześladowcówBóg Ojciec Stworzycielterrorbrak szacunku dla Zbawicielado prześladowanych
2014-07-24 16:48

Moje drogie dzieci Boże, nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo. To, jak bardzo On was kocha, jest poza możliwością waszego zrozumienia. Uśmiecha się, kiedy wy się uśmiechacie. Śmieje się, gdy się śmiejecie. Płacze, gdy niszczy was ból i smutek i ogarnia Go gniew, kiedy cierpicie prześladowania z rąk innych.

W tym czasie w historii, kiedy wszędzie narody są zarażone nienawiścią, gdy niewinni ludzie są torturowani, uciskani i zabijani, wyciągnie On swoją Rękę i ukarze niegodziwych. Kiedy ludzkość buntuje się przeciw Bogu, okazując brak szacunku w odniesieniu do Praw Bożych, a w szczególności brak szacunku dla życia innego człowieka, Jego Kara ogarnie świat. Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga ani Jego Boskości.

Bóg jest Stwórcą i Twórcą Życia - On je daje i tylko On ma Prawo je odebrać. O, jak wiele smutku jest teraz w Jego niebiańskim Królestwie z powodu agresji, która jest napędzana przez złego ducha przeciwko Jego Stworzeniom.

Musicie prosić Boga, aby złagodził cierpienie, które jest spowodowane w świecie przez ludzi, których serca są zimne, złe i pełne nienawiści. Ci, którzy wprowadzają terror wobec innych ludzi, potrzebują waszych modlitw. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, aby chronić słabych i niewinnych i złagodzić okropności, które człowiek musi znosić w tym czasie.

Modlitwa Krucjaty (162) O ochronę słabych i niewinnych:

O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy noszą w sercach nienawiść. Ulżyj cierpieniom znoszonym przez Twoje biedne bezbronne dzieci.

Daj im wszystkie Łaski, których potrzebują, aby ochronić się przed Twoimi wrogami. Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłością, aby mogły znaleźć w swoich sercach przebaczenie dla tych, którzy ich dręczą.

Proszę Cię, drogi Panie, mój Ojcze Przedwieczny, przebacz tym, którzy lekceważą Prawo do Życia i pomóż im ujrzeć jak bardzo ich działania Cię obrażają, aby mogli zmienić swoje postępowanie i szukać pocieszenia w Twoich Ramionach. Amen.

Dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się o ochronę tych, którzy cierpią z powodu swojej wierności Bogu, Ojcu Przedwiecznemu i za tych, którzy są ofiarami okrutnych i bezsensownych wojen.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia