Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.


Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje

rola cierpieniaoddanie JezusowiJezu ufam Tobiedusze ofiarnedroga do świętościciemność duszycierpienie duchowerodzaje cierpienia
2014-07-17 17:17

Moja szczerze umiłowana córko, największym bólem dla tych, którzy Mnie kochają jest to, że muszą znosić ciemności duszy. Im bardziej łączycie się ze Mną i we Mnie, tym bardziej będę w was cierpiał. Ponieważ, gdy mieszkam w waszych duszach, tym bardziej będziecie musieli znosić ból z tego powodu.

Kiedy dusza staje się częścią Mnie w pełnej jedności i kiedy podporządkowuje Mi swoją wolę, tym bardziej Moja Obecność uwidoczni się w tej osobie. Będzie ona przyciągała do siebie nienawiść innych, będzie odczuwała Mój smutek, gdy doświadczy nieuczciwości, niesprawiedliwości i zła z powodu grzechu w świecie. Jej zmysły będą wyostrzone, jej zrozumienie spraw duchowych - dźwigane w wyniku cierpienia ze Mną - ujawni wiele rzeczy, które obudzą w nim głębsze zrozumienie wojny, która istnieje między Bogiem a szatanem.

Zrozumie ona, co ogarnęło jej duszę, ciało i zmysły, ale nie oznacza to, że będzie to dla niej łatwe do zaakceptowania. Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje lub tego wszystkiego, co pochodzi ode Mnie. Ale jeśli Mi zaufa i przyjmie, że całe dobro pochodzi ode Mnie, wtedy pozwoli Mi w sobie wzrastać dla dobra wszystkich.

Mogę dokonać wielkich rzeczy, gdy pozwolicie Mi zamieszkać w swoich duszach. Tak wiele osób może otrzymać Mój Dar Miłosierdzia, gdy wy pozwolicie Mojej Miłości rozszerzać się w ten sposób. To dzięki duszom ofiarnym mogę interweniować, by ratować dusze innych. Zawsze przyjmujcie fakt, że gdy daję Dar Cierpienia, przynosi on wielkie korzyści dla ludzkości jako całości. Moje Miłosierdzie jest Moim Darem dla was. Przychylnie zaakceptujcie różne sposoby na jakie działam, gdyż ból bycia w jedności ze Mną będzie krótkotrwały.

Przyjmijcie Mnie takim, jakim Ja Jestem, a nie takim, jakim uważacie, że powinienem być.

Wasz Jezus