Nikt z was nie będzie pozbawiony Mojego Miłosierdzia. Kocham was wszystkich.


Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie będziecie się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was miłuję

pokój duszymiłość bliźniegoBibliakłamstwa szatanaBóg i Jego dziecido zagubionychpustka duszy
2014-07-13 16:27

Moja szczerze umiłowana córko, dzieci Boże można porównać do pąków kwiatów. Pąki dzięki pokarmowi z gleby rozwijają się i rosną. Chyba, że ziemia nie jest żyzna, wtedy pąki nie mogą rozwinąć się w kwiaty, które cieszą oko patrzącego.

Jeżeli gleba jest bogata, kwiat będzie zdrowy. Jeśli jest naszpikowana robactwem, to kwiat nie zakwitnie. Nawet zdrowa gleba, jeśli jest skażona trucizną, nie może rodzić zdrowo rosnącej rośliny. Jeśli dzieci Boże nie słuchają Słowa Bożego, nie przyswajają Prawdy i nie przestrzegają przykazań Bożych, będą puste i pozbawione duchowego pokoju. Tylko jeśli zezwolicie sobie na słuchanie tego, co obiecuje Słowo Boże, możecie się spodziewać, że będziecie dobrze się rozwijać lub odnajdziecie pokój.

Wielu ludzi z powodu kłamstw, które szatan rozprzestrzenia po całym świecie, w celu oszukania dusz, zobaczy, że się zagubili i nie mają życia duchowego. Życie to można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie Mnie, Jezusa Chrystusa, jako swojego Zbawiciela. Choć samo przyjęcie, nie wystarczy. Musicie także pamiętać to, czego was uczyłem. Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie będziecie się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was miłuję. Kiedy powstajecie i dumnie głosicie, że jesteście Moimi uczniami, a potem nie okazujecie miłości innym i nie czynicie innym tego, czego oczekujecie, by wam czyniono, jesteście obłudnikami.

Jeśli Mnie znacie, będziecie kochali innych bez względu na to, jakich grzechów się dopuścili. Nigdy nie osądzajcie innych w Moje Imię, gdyż nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus