Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem za was Moje Życie.


Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć

taktyka szatanapokonanie złaBibliaprześladowania prorokówzło jako dobroprześladowanie chrześcijaństwazamieszkipodziałypodział pomiędzy chrześcijanamiwojna religijna
2014-07-09 15:48

Moja szczerze umiłowana córko, Moje pouczenie do wszystkich, którzy Mnie czczą jest takie, aby usilnie się modlili, gdyż wkrótce na świecie wybuchnie zamieszanie. Dojdzie do wielu wydarzeń, z których wszystkie będą związane z podziałami spowodowanymi religijną nienawiścią i zachłannością. Ale kiedy pogarda dla Mnie, która już jest widoczna na świecie, przyjdzie z wnętrza Moich czterech ścian, wtedy poznacie, że czas jest bliski. Bowiem, gdy Mnie przeklinają i prześladują tych, którzy Mnie kochają, to doświadczą oni Mojej interwencji, która będzie jak piorun.

Wielu pomyli Moją gotowość do przyjęcia prześladowań, których zawsze będzie dużo wśród tych, którzy idą za Mną z akceptacją złych rzeczy i gotowością do dania przyzwolenia, by te rzeczy się rozrastały. Ale to byłoby niewłaściwe. Wszelka Miłość pochodzi ode Mnie. Wszelkie zło pochodzi od szatana. Gdy te dwie się zetrą, wytworzy się wielki zamęt. Zło nie może się rozwijać, kiedy powstaję przeciwko niemu. Nawet szatan może szerzyć swój jad tylko zgodnie z Wolą Boga.

Zło, które zatruwa świat, zostanie zniszczone. Nie miejcie co do tego wątpliwości. Musicie jednak rozpoznać zło jako to, czym jest, gdyż szatan zawsze przedstawia je jako dobro. Jego ulubioną taktyką jest przedstawienie zniekształconego obrazu Mojego Nauczania i wprowadzanie do niego wielkich oszustw, które zostaną rozpoznane tylko przez tych, w duszach których mieszka Duch Boży. Tak wielu rozpowszechnia różne wersje Mojego Nauczania i tworzy własne interpretacje, że wielu wprowadzają tym w błąd. Gdy ci, którzy utrzymują, że Mnie znają krzyżują Mnie przez dręczenie tych, którzy Mi służą, to wiedzcie, że nie pochodzą oni ode Mnie - bo jakże by mogli?

Pozostańcie w pokoju, gdyż to wszystko, co musicie wiedzieć jest zawarte w Moim Świętym Słowie. Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć. Żyjcie Moim Słowem, a miłość będzie siłą napędową każdego słowa, jakie wypowiecie; każdego czynu jaki wykonacie i każdego gestu jaki uczynicie. Gdy nie doświadczacie, że miłość płynie z ust tych, którzy utrzymują, że są święci, to wtedy to czego słuchacie nie jest Słowem Bożym. Słyszycie raczej ludzką interpretację, która jest błędna.

To wszystko, co nie wypływa z Mojej Boskości, nie jest ode Mnie.

Wasz Jezus