Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.


Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie

wolna wolapychainteligencjamaterializmegoizmniewola grzechuludzkośćodrzucenie Zbawicielaobietnica RajuJezus jedyną drogą do zbawieniasprawy tymczasowe ważniejsze od wieczności
2014-07-03 16:40

Moja najdroższa córko, człowiek ma władzę nad własnym losem, gdyż otrzymał wolność wyboru, jako Dar ode Mnie.

Niektórzy wybierają właściwą drogę do Mojego Niebiańskiego Królestwa przez Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Inni wybierają niemądrze. Z powodu otrzymanych darów, które obejmują inteligencję, wiedzę i wolną wolę, wielu się pyszni. Inni szukają fałszywych wartości i wielkich darów materialnych, które daje świat, aż w końcu tylko ich chwilowe pragnienia stają się dla nich ważne. Poprzez przylgnięcie do egoistycznych aktów i czynów; poprzez zapatrzenie w siebie i poszukiwanie samorealizacji kosztem innych, skazują się na grzechy, które ich zniewolą.

Odrzucając przyjęcie Daru Życia Wiecznego, który przynoszę wam wszystkim, którzy będziecie mieli udział w Moim Królestwie, wy, drogie dzieci, odetniecie się ode Mnie na wieczność. Przychodzę dokonać w tym czasie interwencji, ponieważ egocentryzm na świecie wyeliminował całą miłość dla Mnie z waszych serc. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę; wiedzę o Moim Królestwie i przypomnienie o dwóch wyborach, które zostaną wam przedstawione. Pierwszym wyborem jest przyjęcie Mojej Miłosiernej Dłoni i życia chwalebnym życiem, mając udział w Moim Boskim życiu Mojego Nowego Królestwa. Drugim wyborem jest zdecydowanie się na wieczną ciemność i stanie się niewolnikami otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.

Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, wiedzę, jaką wam dałem przez Moje Święte Słowo i ostrzeżenia przekazane przez proroków. Nie wierzcie, że dzisiejszy świat zmienił się w czymkolwiek przez ten czas Ziemi aż do teraz. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech nadal jest waszym przekleństwem i tylko poprzez zwalczenie wroga - co przyniesie cierpienie i smutek - staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które dla was stworzyłem.

Słuchajcie teraz, gdy przypominam wam o Mojej Obietnicy. Stworzyłem Wieczny Raj, który należy do was. Przyniesie on wam Wieczne Życie ciała i duszy. Ono na was czeka. Nie roztrwońcie waszego dziedzictwa. Jeśli to zrobicie, złamie Mi to Serce, a wy będziecie żałowali tej decyzji na wieczność.

Słuchajcie teraz Mojego Wołania, gdyż będę zsyłał wszelkie znaki; wszelkie Cuda i wszelki Łaski, aby obudzić wasze znużone serca, dopóki nie wywołam w was wiedzy Prawdy.

Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy