Dzieci, Ja kocham każdą duszę.


Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

przygotowanie na prześladowaniaArmia Resztydo duchowieństwamasoneriafałszywy prorokhumanizmupadek Kościołazdrada duchownychKrzyż - kształtjedna światowa religiataktyka antychrystaKościół - ciało Chrystusazło jako dobromodlitwy Krucjatyślubowanieprześladowanie chrześcijaństwabezczeszczenie Krzyżazmiany w KościeleDar Ducha Świętegootwarcie budynków Kościoła na innowierców
2014-06-28 15:03

Moje najdroższe dziecko, największe oszustwo, jakie zstąpi na ludzkość, będzie pochodziło z wnętrza Kościoła mojego Syna na Ziemi i będzie inspirowane przez wrogów, którzy go przenikają za pomocą przebiegłych sposobów. Szatan wejdzie do Kościoła mojego Syna i oznaki będą tego wyraźnie widziane przez tych, którzy mają Ducha Bożego mocno wszczepionego w swoich duszach.

Wiara świętych sług mojego Syna zostanie zburzona, a wielu z nich poczuje się zmuszonych do odstąpienia od Niego poprzez akty świętokradztwa. Wiele biednych, nieszczęśliwych sług zostanie poproszonych o złożenie nowej przysięgi wierności i będą oni zbyt wystraszeni, by odejść, choć wielu w głębi swoich serc będzie wiedziało, że to jest złe.

Do Kościoła mojego Syna na Ziemi zostanie wprowadzonych wiele nowych przepisów, ponieważ tysiące nowych członków zostanie zaprzysiężonych Kościołowi i nie będą oni wiarygodni, gdyż nie będą mieli Prawdziwego Ducha Chrystusa w swoich sercach. Wejdą do Kościoła i będą dawali świadectwo o nowej jednej światowej religii, która nie będzie oddawała czci mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko nie będą Mu służyli, ale ich obowiązkiem będzie służyć potrzebom humanizmu, który w swej najgłębszej istocie zaprzecza Istnieniu Nadprzyrodzonego Bytu Boga i temu wszystkiemu, co On sobą przedstawia.

Duchowni, którzy przyrzekli swoje życie Bogu, zostaną wciągnięci w to wielkie oszustwo i w konsekwencji utracą Prawdziwą Wiarę. Nie będą oni głosili znaczenia zbawienia dusz, które stało się możliwe dzięki śmierci mojego Syna na Krzyżu. Krzyż jest w centrum chrześcijaństwa. Jest tylko jeden Krzyż i właśnie przez ten Krzyż ujawnią się pierwsze widoczne oznaki zdrady mojego Syna. Zostaną wprowadzone nowe rodzaje krzyży, które będą znieważać Znak Krzyża i to, co oznacza on w sercu człowieka.

Niewierzący, którzy do tej pory nie interesowali się chrześcijaństwem, zostaną wciągnięci do tak zwanego nowego jednego światowego kościoła. Wraz ze wszystkimi innymi religiami, które nie wyrosły z Prawdy, będą kpili i szydzili z dzieci Bożych, które pozostaną wierne Słowu Boga.

Prawdziwy Kościół stanie się Resztą i ta Armia będzie się jednoczyć w całym świecie, aby stać się współczesnymi świętymi i będzie ona umocniona Duchem Świętym w celu utrzymania Prawdy. Będą na nich pluli; śmiali się z nich i oskarżali ich o to, że są ekstremistami tak jak mój Syn, Jezus Chrystus, który został oskarżony o herezję, gdy chodził po Ziemi, by głosić Prawdę.

Pozostawanie wiernym Słowu Bożemu będzie wymagało ogromnej odwagi, gdyż zostaniecie oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Wrogowie Boga powiedzą, że waszą zbrodnią jest to, że rozpowszechniacie nieprawdę o tej ohydzie. Wszystko, co pochodzi od Boga, zostanie ogłoszone kłamstwem, podczas gdy Prawda, jak powiedzą, jest reprezentowana przez nową jedną światową religię, lecz to będzie kłamstwem.

Duch Święty osłoni jednak tych, którzy nadal będą rozpowszechniali Święte Ewangelie i mój Syn przykryje was, by was chronić. Przyszłość przetrwania rodzaju ludzkiego i prawo do Życia Wiecznego, obiecane każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku, spocznie na waszych barkach. To będzie Reszta, która podtrzyma Światło Boga w świecie pogrążonym w ciemnościach.

Wielu z was będą rzucane wyzwania, a kłamstwa zasiewane w waszych sercach przez złego ducha, odwrócą was od Prawdy. Niestety, wielu z was uzna, że jest zbyt trudno pozostać wiernym swoim przekonaniom i będziecie kuszeni, aby odwrócić się od mojego Syna.

Aby sprawić, byście pozostawali silnymi, odważnymi, spokojnymi i trwali w pokoju, gdy bierzecie na ramiona Krzyż mojego Syna, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Dla wielu z was, którym trudno jest przyjąć fakt, że te rzeczy mają nadejść, przyjdzie dzień, kiedy trzy razy dziennie będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (158), ponieważ naciski, jakie będą na was wywierać, byście odrzucili mojego Syna, będą przytłaczające.

Modlitwa Krucjaty (158) Chroń mnie od jednej światowej religii:

Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce do wolności, drogą do Twojego Świętego Królestwa.

Zachowaj mnie w jedności z Tobą, gdy jestem dręczony i zmuszony do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze.

Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym Prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do przyjęcia których mogę być zmuszany.

Poprzez dar mojej wolnej woli zabierz mnie do Twojego Królestwa, abym miał możliwość powstania i głoszenia Prawdy, gdy zostanie ona uznana za kłamstwo.

Nigdy nie pozwól mi wahać się, być niezdecydowanym lub uciec ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie dopóki będę żył. Amen.

Idźcie, moje drogie dzieci i zaakceptujcie fakt, że te rzeczy się wydarzą, ale wiedzcie, że jeśli pozostaniecie wierni mojemu Synowi, pomożecie uratować te dusze, które będą pogrążone w błędzie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia