Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.


Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa

wolna wolaArmia Resztyo tej MisjiDuch ŚwiętyBiblia
2014-06-17 22:23

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Armia Reszty zebrała się w wielkiej liczbie i jest rozsiana w każdej części świata. Moi Mnie znają, a dzięki Mocy Ducha Świętego rozpoznali Mnie przez Siłę Moich Słów zawartych w tych Świętych Orędziach.

Moje Słowo szybko przyciągnie do Mnie tych, którzy już są pobłogosławieni Duchem Świętym. Te dusze bowiem nie mają wątpliwości. Duch Święty poprzez Moje Słowa będzie przyciągał bardziej opornych i chociaż mogą oni być niepewni czy to rzeczywiście Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, Który zaprasza ich, by odpowiedzieli na Moje Wołanie, ostrożnie przyjdą do Mnie. W końcu w pełni Mnie obejmą. Poza tym są jeszcze i ci, którzy wierzą we Mnie, ale nie przyjmują faktu, że to Ja ich wołam. Oni też z czasem odpowiedzą na Moje Wołanie. Ale czym jest Moje Wołanie? Czy jest po to, bym po prostu dał dowód swego istnienia? Nie, to nie jest konieczne. Moje Wołanie jest po to, aby was zebrać i tak przygotować, by wszyscy chrześcijanie pomogli Mi w Moim dążeniu do ratowania ludzkości. Właśnie przez Moich umiłowanych uczniów mogę sprawić, żeby wiele się wydarzyło.

Moją Misją jest ratowanie dusz i zrobię to korzystając z wolnej woli człowieka. Wolą Boga jest danie życia i sprowadzenie wszystkich dzieci Bożych pod Jego Opiekę. Według Świętej Woli Boga, wszystkie dusze mogą być uratowane, ale droga do Wiecznego Zbawienia leży w wolnej woli danej człowiekowi przez Boga. To za pośrednictwem swojej wolnej woli każdy z was wybierze własną przyszłość. Nie będziecie zmuszani do przyjęcia Miłosierdzia Bożego, ale zostaniecie poproszeni, aby iść za Mną. Nigdy nie rozkazuję wam, abyście to zrobili, ponieważ to jest wasze prawo - prawo do wolnej woli - abyście decydowali o sobie, co chcecie robić.

Niektórzy ludzie wybiorą mądrze, gdyż będą wiedzieli, co ofiaruję, ścieżkę Prawdy - Drogę do Życia Wiecznego. Niektórzy ludzie wybiorą nierozsądnie i będą postępowali złą drogą. Zrobią tak, ponieważ nie uda im się zrozumieć Prawdy, Słowa Bożego. Pozwolą, aby urok wielkich atrakcji materialnych, pożądań i przyjemności odciągnęły ich ode Mnie. Oni nie wierzą w życie po śmierci i nie odczuwają wyrzutów sumienia, gdy popełniają grzechy zaspakajając swoje egoistyczne pragnienia. Jednak, gdy zostanie im ukazana Prawda i zostaną zachęceni przez innych, aby posłuchać Słowa Bożego i Mojej Obietnicy dotyczącej przyszłości, to mogą się zmienić. Mogą oni poprzez dar nawrócenia zamieszkać w Moim Królestwie.

Moje Wołanie jest zatem po to, by zachęcić wszystkie dusze do poszukiwania Prawdy. Dzięki swojej wolnej woli - i musi to być ich własny wybór - pozwolą oni Mnie, swojemu ukochanemu Jezusowi, abym ich uratował. Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby wzięli swoją zbroję i pomaszerowali naprzód, pomagając Mi zebrać te dusze, które są rozproszone i zagubione. Dzięki waszej pomocy będę mógł zachęcić wszystkie dusze, wszystkich wyznań, ras i koloru skóry, aby przyszli do Mnie. Gdy dotrzecie do nich, okryję was wielkimi darami Ducha Świętego, aby udało się wam doprowadzić do Mnie te zagubione dusze, za którymi tęsknię w każdym momencie.

Wolą Boga jest uratowanie każdego. Ale nastąpi to dzięki wolnej woli człowieka, który zdecyduje się pójść w Moje Ramiona z własnej wolnej woli, aby wypełniła się Święta Wola Boża tak, jak powinna. Idźcie wszyscy i nauczajcie Prawdy Świętych Ewangelii. Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa. Moje Słowo nie jest już nauczane w taki sposób, jaki winno być. Ludziom musi być podana Prawda - czyli to, za co oddałem Moje Życie. Bez dostępu do Prawdy - Mojego Świętego Słowa - nie możecie wybrać właściwej drogi do Wiecznego Zbawienia.

Oto dlaczego teraz przychodzę, by przynieść wam Prawdę. Aby przywieść was do rozsądku, tak byście byli przygotowani, gotowi i czekający na ten Wielki Dzień bez strachu, bólu czy udręki w swoich sercach. Kiedy Mnie przyjmiecie i zaufacie Mi całkowicie, będziecie pozostawać w pokoju.

Wasz Jezus