Pozwólcie mi trzymać was w Moich Ramionach; utulić was teraz Moją Boską Łaską, aby dać wam siłę do walki o prawdę. Moja Miłość do was nigdy nie umrze.


Nigdy nie wolno wam czcić innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego

niewola grzechuJezus Zbawicielembałwochwalstwofałszywi bogowieokultyzmNew AgeopętanieTrójca Świętamodlitwa za opętanych
2014-06-14 12:40

Moja szczerze umiłowana córko, jest tylko jeden Bóg - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty - wszyscy to odrębne Osoby w Jednym. Nie ma trzech odrębnych jednostek, gdyż My Jesteśmy Jednym - Bóg Ojciec, Stwórca Wszystkiego; Bóg Syn, gdy objawił się, aby żyć wśród was i Bóg Duch Święty, dany ludzkości jako Dar, dzięki któremu Prawda napełnia wasze serca wiedzą, nowym życiem i Mocą Mojej Miłości.

Kiedy przychodzicie do Mnie, przychodzicie do Mojego Ojca. Gdy Duch Święty wzywa was, to przychodzi On od Ojca. Wszystko pochodzi od Boga. Nigdy nie wolno wam czcić innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego. Jednak wiedzcie o tym. Aby poznać Ojca, musicie uznać Boga Syna, gdyż beze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie możecie poznać Ojca.

Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, ale Jego dzieci nie kochają Go tak, jak powinny. Niech i tak będzie, ponieważ przeze Mnie staną się one częścią Mojego Nowego Królestwa na Ziemi. Są też tacy, którzy idą za złym duchem i którzy świadomie oddają mu dar swojej wolnej woli. Wówczas nie mają już kontroli nad swoimi działaniami, gdyż złe duchy wewnątrz nich wykorzystują ich w celu pozyskania innych podatnych dusz. Te dusze nie wielbią Boga - czczą natomiast szatana. Błagam was, abyście pomogli Mi uratować te biedne, nieszczęsne dusze, które nie mogą już uratować swoich dusz poprzez swój wolny wybór. Pragnę, abyście poprzez wasze modlitwy prosili o uwolnienie dla dusz w niewoli, aby do Mnie powróciły.

Modlitwa Krucjaty (157) Za dusze w niewoli:

O drogi Jezu uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana. Przez nasze modlitwy pomóż nam przynieść im uwolnienie od cierpienia opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego zanim zostaną wzięci jako zakładnicy szatana w otchłań piekielną.

Błagamy Cię, Jezu, abyś osłonił te dusze Mocą Ducha Świętego, tak by szukały Prawdy i pomógł im zdobyć się na odwagę, by odwróciły się od sideł i niegodziwości diabła. Amen.

Problemem napotykanym przez dusze, które uwielbiają fałszywych bogów, jest to, że pozostają otwarte na złego ducha, który potrzebuje tylko odrobiny ich wolnej woli, aby ich opanować. Fałszywi bogowie prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największe niebezpieczeństwo, jakie przed nimi stoi jest takie, że uwierzą, iż takie praktyki są normalne, zdrowe dla ich ducha i że są środkiem za pomocą którego odnajdą pokój i spokój w swoim życiu. Odnajdą jedynie ból i smutek.

Ostrzegam przed niebezpieczeństwem podążania za okultyzmem i praktykami New Age, bo one nie pochodzą ode Mnie. Tylko idąc za Mną, Jezusem Chrystusem możecie mieć Życie Wieczne. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Śmierć ciała nie oznacza końca waszego istnienia. Wasze istnienie jest na wieczność. Życie wieczne przychodzi tylko przeze Mnie. Wieczna śmierć pochodzi od szatana.

Wasz Jezus