nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo.


Bóg Ojciec: Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji, a przez Łaskę Mojej Miłości docieram do ludzkości, aby głosić Prawdę

wolna wolarola cierpienianienawiśćpychaegoizmtaktyka szatanapokoramiłośćinni prorocyfałszywi bogowieokultyzmNew Ageopętanieewolucja to kłamstwoTrójca ŚwiętaBóg Ojciec Stworzycielcel szatana
2014-06-11 12:25

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest, aby każdy z was odpowiedział w tym czasie na wezwanie Najświętszej Trójcy. Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji, a przez Łaskę Mojej Miłości docieram do ludzkości, aby głosić Prawdę.

Nie bójcie się swojego Ojca, gdyż Ja Jestem wasz, a wy jesteście Moi. Wszelka Władza jest w Moich Rękach i zrobię wielkie wyjątki, aby zjednoczyć świat. Wiele dusz jest wobec Mnie obojętnych. Unikają Mnie, zaprzeczają Mojemu Istnieniu i obrażają Moją Boskość umieszczając przede Mną fałszywych bogów, wykonanych z przetopionego złota. Wszystko, co jest wykonane z gliny zostanie zastąpione przez odnowioną egzystencję. Nic na tej Ziemi nie jest wieczne. Wszystko obraca się w pył. Nic co jest wieczne, nie jest z waszego świata. Stworzyłem człowieka na Moje Podobieństwo. Ja tchnąłem życie i otrzymaliście oddech i to Ja jestem Tym, który je odbiera. Wszystko zaczyna się i kończy we Mnie i żaden człowiek nie może i nie będzie dyktował jak mam zjednoczyć swoje dzieci. To zadanie należy do Mnie - nie do was. Moje Plany ocalenia dusz - dobrych, złych i nędznych, nie zostaną zniszczone. Mogą być naruszone, ale nigdy nie zniszczone, gdyż wszystko, co mówię, nastąpi i wszystko czego pragnę, nadejdzie.

Znam każdego z was, ponieważ narodziliście się z Mojej Miłości. Jakiekolwiek są wasze okoliczności życiowe, one się rozwinęły na gruncie Bożej Opatrzności i wszystko ma swoją przyczynę. Ci z was, którzy Mnie nie znają - też są Moi, bo was stworzyłem. Nie ewoluowaliście z gatunków. Wierzyć w to, oznacza oszukiwać się, a to służy jedynie jako środek podrzucony do waszych serc przez oszusta, abyście Mnie odrzucili. Odrzucając Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, odrzucacie Wieczne Zbawienie. A przez odrzucenie Prawdy o Moim Istnieniu, odgradzacie się od istnienia w wiecznej chwale.

Całe Miłosierdzie jest Moje. Obdarzam Moim Miłosierdziem tych, których serca są czyste; którzy mają w swoich duszach miłość, gdyż pozwolili Mi do nich wejść. Główną przeszkodą do otrzymania Życia Wiecznego jest pycha ludzkości. Pycha jest największą barierą w zjednoczeniu się ze Mną. Możecie Mnie znać przez Mojego Syna; rozumieć Moje Słowo, ale nie czynić tego, czego was uczono. Miłość pochodzi ode Mnie. Gdy w duszy jest pycha, miłość w niej umiera i zostaje zastąpiona nienawiścią. Pycha pochodzi od szatana i jest to dla Mnie zarówno odrażające, jak i bolesne.

Pozwólcie Mi was kochać przyjmując Moje Słowo i Dary, które dałem światu przez największą Ofiarę śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Dałem wam życie. Dałem wam siebie, poprzez Objawienie Mojego Syna. Uniżyłem się w pokorze przed wami, aby pokonać grzech pychy. Uczyłem was przez proroków. Dałem wam Dar wolnej woli, ale nadużywaliście go, by zaspokajać własne żądze i pragnienia. Dar wolnej woli ma podwójny cel - by dać wam wolność wyboru, tak żebyście nie przychodzili do Mnie ze strachu, ale z miłości i by zwyciężać moc diabła. Szatan przede wszystkim pożąda waszej wolnej woli i użyje każdego podstępu, abyście mu ją oddali. Kiedy dusze to uczynią z powodu grzechu pychy, praktyk New Age i okultyzmu, zostaną zniewolone przez złego ducha. Wtedy przejawi on każdą ze swoich cech w tych duszach, które przekazały mu swoją wolę. Poznacie ich po ich postępowaniu. Ale najbardziej wyrazistym objawem tego, że ich wolna wola została oddana złemu duchowi jest to, że te dusze stale dążą do publicznego wyśmiewania Mojego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Świata. Szatan nienawidzi ich oboje.

Jeśli natomiast użyjecie wolnej woli, którą wam dałem, dla dobra waszych dusz i wzajemnej miłości, będzie to potężne narzędzie do osłabienia mocy szatana. Ale to właśnie te dusze, które przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, dają Mi dar swojej wolnej woli, przekazują najpotężniejszy dar ze wszystkich. To przez te dusze pokonam złego ducha i zarazem będzie to sposób, dzięki któremu będę mógł uratować dusze tych, którzy całkowicie odłączyli się ode Mnie.

To jest Moja Obietnica. Uratuję nawet te dusze, które stanowią najbardziej beznadziejne przypadki, dzięki ofiarom tych, którzy dają Mi dar swojej wolnej woli przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy