Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, przez co zraniliście lub skrzywdziliście innych.


Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję

walka z tą Misjąmodlitwa za tę Misję
2014-06-08 14:45
Mary in prayer - Giovanni Battista Salvi, 1650

Moje dziecko, czy mogłabym prosić tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję? Wzywa się was do modlitwy o chronienie tego Dzieła przed wszelkimi nikczemnymi zasadzkami i działaniem złego ducha, poprzez tych, którzy mu służą i go czczą. Nigdy wcześniej wasze modlitwy nie były tak potrzebne, jak w tym czasie. Działanie złego ducha przeciwko tej Misji Zbawienia jest silne, a jego nienawiść narasta. Jeśli nie będziecie prosili Boga o osłabienie jego nienawiści i wpływu na ludzkość, jego dzieła będą kwitły i niszczyły dusze, dla których jedyna nadzieja na zbawienie pojawi się poprzez Dary, które Bóg daje swoim dzieciom.

Proszę was, drogie dzieci o modlitwy za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie na Boże Wezwanie i dla tej Misji. Ta modlitwa ma być odmawiana za wszystkich Bożych proroków, wizjonerów i święte sługi, aby Mu dalej służyli, kiedy wypełnia On Ostateczne Przymierze.

Modlitwa Krucjaty (155) O Ochronę Misji Zbawienia:

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę.

O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.

Moje ukochane dzieci, musicie zanosić swoje modlitwy każdego dnia do mojego Syna, o ochronę tej Misji przed nienawiścią szatana. Gdy tak będziecie czynili udzielone wam będzie wszelkie Błogosławieństwo. Wy, którzy macie taką możliwość, proszę ofiarujcie Msze, tak często, jak to tylko możliwe, za Bożego proroka Marię od Bożego Miłosierdzia i za wszystkie sługi Boże, aby przez Miłosierdzie Boga wszystkie dusze zjednoczyły się z Nim w Jego Królestwie, na zawsze.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia