Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.


Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi - antychrysta

przygotowanie na prześladowaniawojnyschizmagrzeszne prawofałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriabankowośćbluźnierstwoDuch ŚwiętyantychrystPieczęć Boga Żywegoubodzyjedna światowa religiataktyka antychrystado kapłanówwierność wierzepolitykamodlitwa za duchowieństwozdrada Jezusaewangelizacja
2014-06-07 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, Duch Prawdy, który panuje w Moim Kościele na Ziemi, musi być utrzymywany, pielęgnowany i podtrzymywany przez Moje święte sługi, którym powierzono opiekę nad wszystkimi dziećmi Bożymi.

Kapłani w Moim Kościele wkrótce stawią czoła wyzwaniom, które spowodują, że wielu bardzo trudno będzie utrzymać Moje Słowo. Wszystko, co nie jest ode Mnie zostanie im przedstawione przez zdrajców spośród nich.

Jak bardzo pragnę przynieść im pocieszenie i zrobić wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby napełnić ich dusze Ogniem Ducha Świętego. Zrobię to, aby mogli zachować czujność, spokój i by nie ogarnęły ich wątpliwości, gdy zostaną poproszeni o udział w doktrynie, która nie będzie ode Mnie. Jako obrońcy Mojego Słowa muszą być gotowi do zachowania wierności wobec Mnie. Jednak będą ich przekonywać, aby poszli za nową interpretacją Mojego Słowa, a to doprowadzi ich do poważnego błędu. Gdy poprowadzą do błędu i do popełnienia bluźnierstwa niewinne dusze i tych, którzy są Mi oddani, będą winni przyjęcia doktryny Piekła. Za to poznają, jak to jest odczuwać Gniew Mojego Ojca.

Kapłani, którzy są Moi będą musieli odnowić swoje śluby miłości, miłości bliźniego i czystości, jeśli mają pozostać w stanie łaski, aby Mi służyć, skoro zobowiązali się czynić to w Moje Imię. Niestety, moc zła, która nad nimi zapanuje będzie taka, że wielu odczuje, iż presja wywierana na nich jest zbyt trudna do wytrzymania. Inni przyjmą tę nową doktrynę i staną się częścią nowego kapłaństwa jednego świata, gdzie wkrótce nie będzie się już służyło Bogu w Trójcy Jedynemu. Doprowadzą oni wtedy wiele dusz do apostazji. Tylko niewielu pozostanie wiernych Mnie i będą pocieszali tych chrześcijan, którzy nigdy nie odeszli od Prawdy. Ci, którzy Mnie zdradzą, sami będą ofiarami antychrysta i jego armii i będą prześladowani na takie sposoby, że jeśli nie zawrą paktu z bestią, zostaną odrzuceni jak przestępcy i będą oskarżeni o zbrodnie równe zdradzie.

Wierni będą się wzajemnie pocieszali i przez Moją Łaskę zostaną im przekazane Dary od Boga, potrzebne do ochrony przed prześladowaniem, w tym Pieczęć Boga Żywego, które pozwolą im pokonać przeciwności, gdy chrześcijaństwo zostanie brutalnie potraktowane. Ci, którzy są dla Mnie i we Mnie odczują wielką odwagę w swoich sercach, gdyż będą w stanie rozpoznać Ducha Prawdy od ducha zła. W tym czasie cała wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi - antychrysta. On ich zwiedzie i wciągnie w wielką sieć oszustwa i rozpaczy. Jego wpływ na nich będzie jak wielki mrok, który zstąpi na nich i zgasi światła ich dusz, po czym wielu sprzeda swoje dusze szatanowi.

Wszystkie te wydarzenia brzmią jak gdyby przy tym miał być wielki hałas, jak trzask grzmotu, ale bestia tak nie będzie działał. Nie, jego misja będzie postrzegana jako wielka ewangelizacja świata, która przejawi się na wiele sposobów. Będzie wyglądała na tak atrakcyjną, że nie tylko wyświęceni słudzy, luminarze Boży, wybrani do prowadzenia Jego ludu na Ziemi do świętości, padną ofiarą oszustwa. Wrogowie Boga również przyjmą nowy ruch ewangeliczny, który zostanie ogłoszony etapami i nie z wielką pompą, gdyż to spowodowałoby tylko zbyt wiele pytań.

Nowe prawodawstwo, które zostanie wprowadzone będzie postrzegane, jako poprawa warunków życia ubogich na świecie. Potem nastąpi zjednoczenie krajów utworzone przez ich banki, i firmy, przez bratnie sojusze w przypadku przyszłych wojen, przez politykę i wreszcie przez religię. Kroki zostały podjęte, a ten plan jest koordynowany we wszelkich szczegółach od ponad siedmiu lat.

Proszę was tylko o jedno, abyście zachowali czujność i modlili się za wszystkich Moich kapłanów, aby zachowali Łaski, którymi będę ich obdarzał, by Mi służyli i by mogli zachować Prawdziwą Wiarę.

Tylko Prawda jest wieczna.

Tylko Prawda Mojego Słowa podtrzyma życie - życie duszy, a także życie tej Ziemi.

Kłamstwa przedstawiane jako Prawda, pochodzą od szatana, który jest potępiony na wieczność. Ci, którzy podążają za nim dostosowując swoje drogi i stając się jego sługami, pogrążą się w ciemności i znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Tylko Prawda was uratuje. Ja Jestem Prawdą. Idźcie tylko za Mną, gdyż nic innego nie może przynieść wam miłości, pokoju, wiecznej radości czy szczęścia. Tylko idąc za Mną i Moim Świętym Słowem - które dałem światu, i w które nie ingerowano - możecie być uratowani.

Wasz Jezus