Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Matka Zbawienia: Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w tej nowej książce

przygotowanie na prześladowaniaJezu ufam Tobiefałszywa doktrynamasoneriainteligencjaantychrystkomunizmhumanizmjedna światowa religiataktyka antychrystanaukaBibliaznak-trójkątkonstytucjanowa książkacyfra jeden
2014-06-06 23:15

Moje dziecko, wkrótce wrogowie mojego Syna przedstawią światu nikczemną książkę, która będzie miała cyfrę jeden wytłoczoną na jej okładce w kolorze czerwonym i czarnym z głową kozła ukrytą w graficznym projekcie.

Tym, którzy nadal nic nie będą pojmować, książka ta będzie przedstawiana, jako ważna publikacja, która zjednoczy świat. Będzie ona odbierana, jako wspaniała podwalina pod przyszłą jedność świata i będzie stanowić zachętę dla wszystkich, którzy będą ją czytali, aby przyjęli nowy sposób myślenia; nowy sposób uwierzenia w siebie; nowy sposób bycia dobrym dla siebie, po to by móc połączyć się w jedno z innymi, którzy też podążają tą drogą ku samouwielbieniu. Ta książka stanie się doktryną zjednoczenia wszystkich narodów; wszystkich religii; całej polityki; wszystkich zasad i poglądów ekonomicznych. Zostanie ona użyta do utworzenia w świecie jednego nowego społeczeństwa pozbawionego religii, które czczą mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Stanie się ona częścią szkolnych programów nauczania i wszystkie rządy będą zachęcane do przyjęcia jej filozofii w ramach konstytucji swoich krajów.

Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w tej nowej książce i ludzie będą nosić plakietki, żeby publicznie deklarować swoją wierność temu sojuszowi jednego świata. Wszystko będzie przygotowane tak, by gdy antychryst powstanie, książka ta w widoczny sposób odgrywała rolę w jego dyktaturze. Ta książka poprze każdą fałszywą doktrynę; każdy fałsz w Oczach Boga; wszelkie nieprawdy i niebezpieczną filozofię, która doprowadzi do poważnego błędu tych wszystkich, którzy zaakceptują jej zawartość. Przez nią, zdolność ludzi do rozróżnienia dobra od zła będzie osłabiona. Ich moralność zostanie zakwestionowana, a pogaństwo, przebrane za religię, która przyjmuje wszystkich, zostanie sprytnie wplecione w każdy akapit.

Wiele osób będzie chciało kupić tę książkę, ponieważ zostanie uznana za niesłychany przełom w świecie polityki. Stanie się książką, która wypromuje pewną formę komunizmu, ale będzie ona postrzegana jako coś z unikalną duchowością, która dotknie serc wielu. Będzie wszystkim, co stanowi przeciwieństwo Prawdziwego Słowa Bożego. Ta książka będzie miała na celu ewangelizację świata, aby uwierzył w znaczenie humanizmu. Będzie gloryfikować ludzkość; inteligencję człowieka; postęp człowieka; wielką siłę naukową człowieka i znaczenie rządzenia wszystkimi krajami w ten sam sposób.

Wszystko jest zaplanowane, aby zapewnić antychrystowi serdeczne powitanie pośród wielkich uroczystości. Nie dajcie się zmylić, za tą książką będzie stał ten, który ogłosi się królem świata. A wszyscy ludzie będą się ekscytować nowym światem; nowym początkiem i nowym przywódcą. Z czasem zostanie on serdecznie powitany w Kościele Mojego Syna wraz z tą heretycką książką. I kiedy zasiądzie na tronie w nowej świątyni, wszyscy będą go traktowali jako Chrystusa. Wkrótce po tym podstępnie doprowadzi do tego, aby świat uwierzył, że jest on moim Synem, Jezusem Chrystusem.

To będzie czas bardzo wielu łez - łez, które zostaną wylane z nieba z powodu oszustw, które pociągną za sobą tak wielu ludzi. Wszystkie te przygotowania już się zaczęły, dlatego Bóg również przygotowuje się do walki o tych, którzy upadną pod wpływem antychrysta. Przygotujcie się dobrze, drogie dzieci, gdyż będziecie potrzebowali wszelkiej pomocy z Nieba, aby przetrwać w nadchodzących czasach.

Idźcie naprzód z nadzieją, ponieważ ten okres będzie krótki, gdyż Bóg nie pozwoli, aby bestia królował dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z Pismem Świętym. Ufajcie, miejcie nadzieję i bądźcie wdzięczni za Prawdę, którą obecnie otrzymujecie, gdyż w ten sposób będziecie mogli się przygotować. Zawsze dziękujcie Bogu za takie Łaski, gdyż On jest tak hojny, że im więcej będziecie Go prosili przez Jego umiłowanego Syna, tym bardziej będzie On osłabiał wpływ takich udręk.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia