Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężkie są jego grzechy.


Matka Zbawienia: Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca

Matka Zbawieniawoda święconado rodzicówNiepokalane Serce MaryiDar Ochrony Dzieci
2014-05-31 16:20

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać rodziców dzieci i młodzieży z całego świata, aby poświęcili je mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój Najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym to zrobiła, gdyż On okryje je swoją Najdroższą Krwią i zapewni im bezpieczeństwo. On chce, abyście drogie dzieci tak uczyniły, ponieważ On udzieli im wielkich łask. Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca. Za przyczyną swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje On wielkie Łaski i te dzieci, które zostaną oddane mnie, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest konieczne, aby zjednoczyć wszystkie rodziny w swoim Nowym Raju, a przez poświęcenie swoich dzieci mnie, Matce Zbawienia, zostanie przyznana wielka Ochrona każdej rodzinie, w której imiennie ofiaruje mi się dzieci.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, gdyż jestem Matką wszystkich dzieci Bożych. To przeze mnie, Matkę Zbawienia, dusze poświęcone mnie, będą zbawione przez Miłosierdzie Mojego Syna. Te dusze nie będą kuszone przez oszustwa, które zostaną przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

Modlitwa Krucjaty (153) Dar Ochrony dla dzieci:

O Matko Boga, Matko Zbawienia,

proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus, przez Moc swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

Proszę cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za miłość Boga do swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie mi przedstawione, bym poświęciła je mojemu Synowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia