Kocham was i prowadzę


Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie

Boża Karado duchowieństwaniepokójzdradagrzechprześladowaniaApostołowiewyrzuty sumienia
2014-05-29 00:45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi Apostołowie przyszli do Mnie, łkali i płakali łzami frustracji ze względu na okrutny sposób, w jaki byli traktowani w Moje Święte Imię, powiedziałem im tak.

Nigdy nie obawiajcie się odrzucenia w Moje Imię.

Nigdy nie bójcie się wycia złego ducha, który ryczy ustami tych, którzy mu służą.

Nigdy nie odczuwajcie strachu, gdy jesteście rozliczani w Moje Imię. Ale kiedy zdradzają was ci, którzy są blisko was, wiedzcie, że to Mnie wymierzyli Policzek.

Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie. Kiedy zdradza proroków Bożych, zdradza Boga w Trójcy Jedynego i za to będzie bardzo cierpiał.

Kiedy ludzie, którzy przeciwstawiają się największej Mocy z Nieba, odrzucają Interwencję Boga w Trójcy Jedynego, będą musieli cierpieć niepokój w swoich sumieniach. Ten niepokój nigdy ich nie opuści, chyba, że pojednają swoje dusze ze Mną, ich Jezusem. Odrzucanie Mnie, kiedy dusza wie, że to Ja, Jezus Chrystus jest tym, Który mówi, jest godne ubolewania. Ale przeciwstawianie się Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez ingerowanie w Interwencję Boga, w Jego zadanie zbawienia dusz, szybko zostanie ukarane przez Mojego Ojca.

Ludzie mogą szydzić, kwestionować i analizować Moje Słowo, gdy jest ono teraz przekazywane, ale kiedy odważą się próbować powstrzymać Mnie od ratowania dusz poprzez sprzeniewierzanie się Mojemu Zaufaniu i przeciwstawianie się Mojemu Miłosierdziu, nie zostanie im okazane Miłosierdzie.

Wasz Jezus