Nie oddawajcie swoich dusz szatanowi. Kocham was wszystkich. Proście Mnie wciąż, każdego dnia, bym wzmocnił waszą wiarę.


Wykorzystają Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie

fałszywa doktrynado duchowieństwao tej MisjiMatka Zbawieniafałszywy prorokjedna światowa religiawierność wierzePrawdziwy Kościółfałszywi bogowieinne religiedo wrogów tej Misjizmiany w obrządkachfałszywa tolerancjanowe modlitwyotwarcie budynków Kościoła na innowiercówDroga Krzyżowabrak szacunku dla Zbawicielanowa książkaherezja
2014-05-18 19:15

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie proroctwa przekazywane tobie zaczną się wylewać - po kropelce, aż wszystko będzie się lało szybko, jak woda z kranu. Wkrótce będziecie przeżywać incydenty, czyny i działania związane z Moim Kościołem na Ziemi. Ci, którzy podnoszą ubliżające zarzuty wobec Mojego Świętego Słowa zostaną uciszeni, tak wstrząsną nimi nadchodzące wydarzenia.

Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec podaje szczegóły przyszłych wydarzeń w ramach Jego Misji ratowania dusz, bądźcie pewni, że one się wydarzą. Gdy rozpoczyna się nowa era radykalnych reform w Moim Kościele, zostanie przyjętych wiele grup niechrześcijańskich. I podczas gdy z radością witam wszystkie dusze, nigdy nie pozwolę, aby Moje Słowo - na którym Mój Kościół został zbudowany - zostało zepchnięte na bok. Ci, którzy Mnie nie przyjmują, ponieważ nie wierzą w to Kim Ja Jestem, zostaną serdecznie przyjęci w Moim Domu. Będzie im okazana wszelkiego rodzaju gościnność; będą traktowani z wielką uprzejmością; będą im przekazane dary, a jednak odmówią oni uznania ich Gospodarza. Następnie, z czasem wykorzystają oni Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom, jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie. Chrześcijanom powiedzą, że Bóg oczekuje od nich, by serdecznie przyjmowali niewierzących w Kościele. Że niektóre praktyki, które oddają Mi cześć, będą musiały zostać tak skorygowane, aby nie urazić tych gości. Wkrótce Mój Dom nie będzie już należał do Mnie, ponieważ będzie się niewiele wspominało o Moim Prawdziwym Świętym Słowie.

Nowe słowa, o których będą wam mówili, że pochodzą z Moich Ust, zostaną wykorzystywane przez Mój Kościół na Ziemi, aby serdecznie przywitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja będę cicho siedział w kącie, oni będą biegać w amoku po Moim Domu; wynosić skarby i wszystkie symbole, które są związane ze Mną, Moją ukochaną Matką oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Mój Dom zostanie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie i zamieszkają w nim oszuści. Stanie się on miejscem dziwnych okolicznościowych ceremonii; nowych i niezwykłych modlitw, a stara księga zostanie zastąpiona nową. Tak będzie trwało do czasu, gdy Ja zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, gdyż nie będzie on się już nadawał dla Mojej Świętej Obecności. Wszyscy Moi niewinni wyznawcy będą w tym widzieli tylko to, co w ich mniemaniu będzie próbą modernizacji religii katolickiej.

Niedługo nie będę już miał klucza do Mojego Domu, albowiem oni także go zabiorą. Wtedy uczynię Mój Dom tylko w sercach Moich wiernych wyświęconych sług, umiłowanych wyznawców i tych, których serca będą na Mnie otwarte. Mój Dom jest wasz. Mój Dom jest dla każdego. Ale gdy w Moim Domu witam pogan, to nie daję im prawa do zmuszania dzieci Bożych, aby przyjęli ich zwyczaje ani nie zezwalam, aby ich ceremonie odbywały się w Domu Pańskim.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasza wiara została w ten sposób wykorzystana lub zagrożona, by umożliwić poganom splamienie Mojego Domu.

Wasz Jezus