Jesteście Jego drogimi stworzeniami i On kocha was wszystkich pomimo waszych grzechów.


Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o Błogosławieństwo Boga

nienawiśćMatka Zbawieniamiłość bliźniegotaktyka szatanapokoramodlitwa osobista
2014-05-17 15:54

Moje drogie dziecko, gdy mój Syn udziela szczególnych względów dzieciom Bożym, oznacza to, że od obdarowanego spodziewa się przyjęcia na siebie pewnej odpowiedzialności. Za każde Błogosławieństwo, drogie dzieci, które otrzymujecie od mojego Syna, zawsze musicie dziękować Bogu. Kiedy mój Syn ofiarowuje niebiańskie Łaski dla duszy, wiele oczekuje się od takiej osoby. Każda dusza musi wówczas przeżywać swoje życie zgodnie z tym, czego została nauczona przez mojego Syna.

Mój Syn daje odczuć swoją Obecność kiedy jest wzywany. Im bardziej dusza otwiera się na Jego Miłość, tym bliższa staje się ona Jego Najświętszemu Sercu. Jednak, kiedy dusza wywyższa się przed moim Synem, gdy prosi o Jego pomoc, niczego od Niego nie otrzyma. Bóg kocha dusze pokorne. On obdarowuje je wielkimi Łaskami. Im więcej Łask otrzymują, tym więcej będzie w nich Jego Obecności. A gdy Jego Obecność da się rozpoznać, wtedy ta dusza będzie obiektem nienawiści. Diabła przyciągają dusze, które są w Świetle Boga. Użyje on wtedy wszelkich środków, aby upokorzyć taką wybraną duszę, a zazwyczaj robi to oszukując słabą duszę, którą się posługuje, aby zadać ból i cierpienie tej pokornej duszy.

Niestety, wielu ludzi, którzy kochają mnie, Matkę Bożą, przychodzi do mnie prosząc mnie, bym pomogła im zniszczyć inne dusze. Dusze, które tak mi mówią, zasługują na karę Bożą. Kiedy proszą mojego Syna, żeby wydał wyrok na takie dusze, to z powodu nienawiści, która jest w ich sercach, ich modlitwy nigdy nie zostaną wysłuchane. Jak możecie mnie kochać, adorować mojego Syna i deklarować wierność Prawdzie, gdy nienawidzicie innych? O, jak przebiegły jest zły duch, gdy pożera święte dusze, które pozwoliły, żeby rozpraszała je pycha. Gdy pycha pochwyci duszę w swój uścisk, ta natychmiast traci swój blask. Im ciemniejsza dusza się staje, tym dalej odsuwa się od Światła Boga.

Kiedy prosicie mnie o interwencję u mojego Syna w waszym imieniu, zawsze musicie przyjść do mnie z pełną miłością w swoich sercach. Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o Błogosławieństwo Boga, gdyż jest to dla Niego odrażające. W Niebie nie ma miejsca na nienawiść.

Przychodźcie do mnie, drogie dzieci, lecz tylko z miłością do swoich wrogów w swoich sercach, a wszystkie wasze modlitwy zostaną wysłuchane według Świętej Woli Boga.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia