Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów.


Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą zbawiającą Łaską

ostrzeżenie przed piekłemfałszywa doktrynado duchowieństwamasoneriapychaprzebaczenieakceptacja dla grzechunawrócenierozpaczsatanizm
2014-05-14 23:30

Moja szczere umiłowana córko, Łaski, które ofiaruję światu, zmienią niewierzących w Moich pobożnych wyznawców. Natychmiast się nawrócą i padną na ziemię przede Mną poddając Mi się z miłością.

Ci, którzy Mnie zdradzali przez całe swoje życie i którzy Mnie odepchnęli, przyjdą i będą błagali Mnie, abym przyjął ich jako swoich. Jednak najtrudniej będzie uratować tych, którzy knują przeciwko Mojemu Słowu. Ponieważ są oni bardziej świadomi niż ci, którzy nie znają znaczenia Mojego Słowa, a jednak celowo próbują na nowo je napisać, aby dostosować je do swojego wygórowanego poczucia własnej godności. Gdyż pomimo całej swojej wiedzy nie widzą Prawdy, ponieważ nie chcą jej widzieć. Nie będą głosili absolutnej Prawdy, a zamiast tego sfałszują ją, aby oszukać innych.

Niektórzy ludzie zwracają się przeciwko Mnie, ponieważ wierzą, że ich powołanie do Mojej służby skutkuje obdarzeniem ich oświeceniem. Myślą, że mają władzę przyznaną im przez moc Ducha Świętego, aby tak dostosować Moje Nauczanie, aby nie urażało ono współczesnego społeczeństwa. Ich pycha będzie ich upadkiem, a ich odpadnięcie od Łaski zobaczy wielu, którzy będą czuli się oszukani, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd. Inni spośród nich dokładnie wiedzą, że nie służą Mnie - tylko złemu duchowi. Celowo krążą oni pośród was, aby zniszczyć prawdziwe Słowo Boże. Nie będą pokutowali i nie przyjmą Mojej Dłoni, ponieważ wierzą w kłamstwa bestii, który od wieków obiecał Moim wrogom nadejście jego raju. I postanowili oni uwierzyć w te starannie przygotowane oszustwa, powodowani swoją chciwością i ambicją. Zostaną wrzuceni do otchłani, zanim uświadomią sobie Prawdę. To są tylko niektórzy z nieszczęśników i zwiedzionych, którzy zaprzeczają istnieniu diabła takiego jakim on jest i otchłani, w której zamieszka na wieczność.

Ostrzegam wszystkie dzieci Boże, że krocząc nikczemnymi ścieżkami, odrzucając Słowo Boga i śmiertelnie grzesząc, ściągną na siebie karę. Każdy, kto mówi inaczej, zwodzi was. Jednak będę ratował skruszonych do ostatniej chwili, tak bardzo pragnę, aby każdy z was został uratowany.

Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą zbawiającą Łaską. Nie chcę was przerażać, ale muszę wam powiedzieć Prawdę. Gdy przyjdziecie do Mnie - nie ma znaczenia jaką wiarę wyznajecie, na samym końcu - zbiorę was jak swoich. Nigdy nie zapomnijcie tej Obietnicy. Obiecuję, że dotrę do was w głębinach waszej rozpaczy.

Wasz Jezus