Kocham was. Nigdy was nie opuszczę


Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi

fałszywa doktrynado duchowieństwao tej MisjifaryzeuszeJa Jestemakceptacja dla grzechuwalka z tą MisjąPieczęć Boga Żywego666 - znamię bestiiKsięga PrawdyMedalik Zbawieniaprześladowanie tej MisjiDar Zbawieniado wierzących w te Orędziawezwanie do wierności Jezusowiodrzucenie przez duchownychnowa książkaherezjawizjonerzy użyci do walki z tą Misją
2014-05-05 16:10

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy, którzy idą za Moim Głosem dzięki tym Orędziom, nadal będą otrzymywali wielkie błogosławieństwa, a ich wytrzymałość będzie poddawana próbie w sposób nie znany od czasów cierpień chrześcijan w Średniowieczu. Każdy z nich będzie wyśmiewany przez złego ducha, który wykorzystuje słabe i dumne dusze do przeprowadzania ataków na tych, którzy są blisko Mnie. Dołoży on wszelkich starań, aby rzucać oszczerstwa, zarówno widzialne jak i niewidzialne na to Moje wielkie Dzieło.

Gdy prześladowanie będzie narastać, wiedzcie, że moc szatana została ograniczona i będzie on tylko nadal rzucał kamieniami, szerzył kłamstwa i próbował odciągać dusze ode Mnie. Sukces w odciąganiu dusz od tej Misji osiągnie on za pomocą przeróżnych środków. Wykorzysta wizjonerów, aby atakowali tę Misję, a to spowoduje wielkie zamieszanie.

Kiedy człowiek nadal będzie upadał, a Słowo Boże nie będzie już akceptowane w całości, wtedy Niebo zawsze będzie interweniowało. Zaufajcie Mi, gdy teraz mówię do was - to jest Moja Misja i jeśli ktoś mówi wam inaczej, to możecie być pewni, że sprowadzi was na manowce. Moja obietnica to dochowanie wierności dzieciom Bożym do końca, dopóki dusza całkowicie nie odrzuci Ręki Boga. Posunę się dalej i wyposażę was we wszystkie Dary, jakie Ja wam teraz przekazuję, by ochronić was przed Moimi wrogami, którzy przychodzą do was jak wilki w owczej skórze. Moje Dary będą przeciwieństwem tego, co świat będzie wam dawał poprzez wrogów Boga. Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi - pełnej ludzkich błędnych doktryn, która będzie usprawiedliwiać grzech - która wkrótce zostanie narzucona światu. Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła przed znakiem bestii, a Medalik Zbawienia przed herezją, wylewającą się z ust Moich wrogów, którzy przechwycą Mój Kościół na Ziemi.

Naturalnie, szatan pogardza tą Misją i wykorzysta nawet dobre dusze - które z poczucia fałszywej wierności Moim wyświęconym sługom, którzy utracili wiarę i którzy w rzeczywistości Mi nie służą, bo już nie wiedzą jak - uderzą w Moje Święte Słowo. Nie możecie pozwolić sobie na uleganie wpływom. Nie bądźcie jak ci, którzy byli przed wami - ci, którzy odrzucili Mnie, kiedy chodziłem po Ziemi.

Daję wam Moje Słowo, że otrzymacie wszystkie dowody, których pragniecie - już wkrótce. Daję wam Moje Słowo, że przychodzę teraz tylko po to, by przynieść wam Zbawienie, w czasie, gdy Moi wrogowie podejmą wszelkie próby, aby pozbawić was, jako dzieci Boże, prawa do Zbawienia otrzymanego od Boga.

Nie opuszczajcie Mnie, gdy w swoich sercach wiecie, że to Ja, Jezus Chrystus mówię teraz do was. Nie próbujcie odciągnąć dusz ode Mnie, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, Kim Ja Jestem. Nie rańcie Bożych proroków, bo będziecie bardzo cierpieli. Nie walczcie z Planem Mojego Ojca, by przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, bo narazicie się na Gniew Mojego Ojca. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie wielkoduszni i przyjmijcie ten Dar Interwencji z miłością i radością, gdyż jest on dla waszego własnego dobra i dla dobra każdej żyjącej duszy, bowiem jest on właśnie ofiarowany światu.

Wasz Jezus