Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Obfita miłość i adoracja czynią was silniejszymi i spokojniejszymi

pokój duszyadoracjaEucharystiamiłość do Bogajednogodzinna Adoracja Eucharystyczna
2011-06-12 19:00

Moja umiłowana córko, Łaski otrzymane przez Moje dzieci podczas adoracji eucharystycznej są potężne. Nie tylko dają wam Łaski do radzenia sobie z cierpieniem w życiu, ale także wzmacniają was w waszej miłości do Mnie, waszego oddanego i wiernego Zbawiciela. Miłość, która rozlewa się nad duszami podczas adoracji, dawana jest w obfitości. Dusze czują ten przypływ Moich Łask na tak wiele różnych sposobów. Pierwszy Dar to jest pokój w waszej duszy. Odczujecie to natychmiast po tym, jak zakończycie czas w ścisłej jedności ze Mną.

Tak wiele, wiele Moich dzieci odmawia sobie wielu Darów, które mam do ofiarowania podczas adoracji, gdy spędzacie jedną godzinę waszego czasu przed Moją Obecnością na ołtarzu. Podczas gdy katolicy zdają sobie sprawę z Mocy Eucharystii, wielu nie uznaje znaczenia tego najważniejszego czasu ze Mną w kontemplacji. Po prostu ignorują ten Dar. To ich nudzi, gdy muszą spędzić ten dodatkowy czas ze Mną.

Ach, jeślibyście tylko wiedzieli, jak bardzo silnymi by ich to uczyniło. Ich lęki i zmartwienia zostałyby rozproszone, gdyby po prostu dotrzymali Mi towarzystwa w spokojnej, zażyłej refleksji. Gdyby Moje dzieci mogły zobaczyć Światło, jakie otacza ich dusze podczas tej szczególnej świętej godziny, byłyby zdumione.

Dzieci, to podczas tej godziny stajecie się bardzo, bardzo bliscy Mnie. Wtedy wasz głos, wasze błagania, wasze przyrzeczenia miłości dla Mnie zostaną usłyszane. Wiele wspaniałych Łask jest wam w tym czasie dawanych, dzieci, więc proszę, nie ignorujcie Moich błagań, abyście spędzali ten czas w Moim towarzystwie.

Odpłata uwolni was od zmartwień

Odpłata uczyni was wolnymi od zmartwień, lżejszymi na sercu, umyśle i duszy, i spokojniejszymi wewnętrznie. Gdy przyjmiecie Mnie podczas Eucharystii, napełnię waszą duszę. Ale gdy przyjdziecie do Mnie podczas adoracji, ogarnę was do tego stopnia, że upusty Mojej miłosiernej Miłości nasycą wasz umysł, ciało i duszę. Poczujecie siłę, która przyniesie spokojne zaufanie, które będzie dla was trudne do zignorowania.

Przyjdźcie teraz do Mnie, dzieci. Potrzebuję waszego towarzystwa. Potrzebuję, abyście rozmawiali ze Mną, gdy Moja Boska Obecność jest najsilniejsza. Kocham was i chcę przelać na was wszystkie Moje Łaski, tak byście mogli włączyć wasze dusze do Mojego Najświętszego Serca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus