Kocham was wszystkich i będę chronić Moich wyznawców na każdym etapie podczas wszelkich planowanych prześladowań.


Moja Obietnica ponownego przyjścia zostanie wypełniona za życia tego pokolenia

Powtórne PrzyjścieNowy Rajinne proroctwaBibliamodlitwa o miłosierdzieto pokolenienie zgadujcie terminów
2014-05-01 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Obietnica ponownego przyjścia zostanie wypełniona za życia tego pokolenia. Wiele osób na świecie w tym czasie jest nieświadomych proroctw dotyczących Wielkiego Dnia Pańskiego, które są zawarte w Najświętszej Biblii. W trakcie przygotowywania się na ten czas, Mój Ojciec polecił Mi oznajmić wam, że jest ustalona data Mojego Powtórnego Przyjścia, ale tylko Bóg, Ojciec Odwieczny, zna tę datę. Nawet Ja, Jego jednorodzony Syn, nie znam tej daty - wiem tylko, że nastąpi to wkrótce.

Wiele wydarzeń będzie musiało najpierw nastąpić, przed tą wielką odnową, ale wiedzcie, że odbędą się one szybko i w krótkich odstępach czasu. Ci, którzy obawiają się tego Wielkiego Dnia, zamiast tego powinni Mi zaufać i modlić się za dusze tych, którzy zrobią wszystko, aby przeciwstawić się Mi w Moim Poszukiwaniu dusz. Mój Plan ma przyprowadzić do Mojego Królestwa nawet najbardziej upartych z was, gdyż jest ono dla świata. Moje Królestwo przyjdzie, ponieważ jest to Plan Boga i wypełnienie Ostatecznego Przymierza według Świętej Woli Bożej.

Módlcie się z hojnością w swoich sercach za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, a okryję ich Moją Najdroższą Krwią. Wszystko co było na początku zostanie na końcu wypełnione i wtedy będzie istniał świat bez końca. Wszystko zaczyna się i kończy w Moim Ojcu.

Nic nie przeszkodzi Mojemu Powtórnemu Przyjściu. Żadnemu człowiekowi, który Mi się sprzeciwia lub który próbuje odciągnąć dusze ode Mnie nie będzie wolno przeciwstawić się Mnie, ponieważ, gdy przyjdę, wszyscy Moi wrogowie zostaną odrzuceni. Uratuję słabych, bojaźliwych, skruszonych, heretyków, pogan, kłamców, złodziei, morderców - wszystkich grzeszników. Nikt z was nie będzie pozbawiony Mojego Miłosierdzia. Kocham was wszystkich.

Wasz Jezus