Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili


"Wyzwoliciele" na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów

wojnymoc modlitwyjeden światowy rząd (NWO)Ostrzeżeniewojna na Bliskim WschodzieżydziBliski Wschódmodlitwa o nawrócenieświatowa kontrolacodzienna modlitwa
2011-06-11 22:00

Moja szczerze umiłowana córko, z Miłością rozmawiam z tobą tego wieczoru, bo teraz bardzo szybko coraz więcej Moich drogich wyznawców jednoczy się do walki ze zwodzicielem. Właśnie teraz on i bogate wpływowe grupy, za którymi się ukrywa, spiskują, aby uzyskać tak wielką kontrolę nad wami wszystkimi; ale wy nie jesteście w stanie tego zobaczyć. Będą zatrzymani szybciej, niż myślicie. Wielu z nich nawróci się podczas Ostrzeżenia. To osłabi jedną światową grupę szatana do tego stopnia, że wielu będzie się zastanawiać, jaką drogę wybrać, tak będą zdezorientowani. Wielu z nich wróci wtedy do Mnie, dzieci, bo będą szukać odkupienia.

Zemsta, kontrola, władza i nienawiść tworzą razem największe zagrożenie dla przetrwania człowieka. Wszystkie te wojny, które widzicie, mające miejsce na Bliskim Wschodzie i poza nim, zostały zaaranżowane. Nie są przypadkowe. Zrozumcie, że tak wiele krajów nie powstało na raz samych z siebie, pomogła w tym diabelska grupa ze wszystkich rządów - tych rządów, które kontrolują świat. Przywódcy na Bliskim Wschodzie są teraz usuwani, by zrobić miejsce dla "wyzwolicieli", tych, którzy będą głosić sprawiedliwość i pokojowe środki, by pomóc Moim dzieciom. Ale nie jest to ich zamiarem. Ich zamiarem jest przejęcie kontroli nad Moim umiłowanym narodem, Żydami, którzy są teraz zagrożeni ze wszystkich stron.

Wszystkie te wydarzenia zostaną przerwane przez Ostrzeżenie. Wszyscy ci związani z tą diabelską globalną grupą również będą musieli jeden po drugim stanąć przede Mną, kiedy pokażę im, jak Mnie obrażają. Wielu upadnie na kolana i będzie błagać o odkupienie.

To, Moje dzieci, jest bardzo ważne, bo im więcej grzeszników wszędzie, a zwłaszcza tych, którzy kontrolują wasze źródła utrzymania, zwróci się z powrotem do Mnie, tym większe będzie Moje Miłosierdzie. Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy będą świadkami Prawdy, kiedy podczas Ostrzeżenia zdadzą sobie sprawę, że ich kocham, nawrócili się.

Modlitwa, Moje dzieci, jest bardzo potężna. Kiedy modlicie się do Boga Ojca w Moje Imię o zbawienie tych i innych dusz, On wam nie odmówi.

Wasza wierność wobec Mnie i codzienna modlitwa są pilnie potrzebne, aby rozluźnić uścisk, którym szatan trzyma Moje dzieci, które naprawdę są Moje.

Wasz zawsze miłosierny Zbawiciel

Jezus Chrystus